Zdravotným sestrám sa vyhrážajú, prirovnávajú ich k dojičkám

Zdravotné sestry vo výpovednej lehote tvrdia, že vedenie prešovskej nemocnice voči nim používa nekalé praktiky a sú tlačené k stiahnutiu výpovedí vyhrážkami a citovými útokmi. Vedenie nemocnice považuje tieto tvrdenia za účelové. PREŠOV 17. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SK SaPA) vyzýva riaditeľov nemocníc, aby okamžite prestali s neprípustným vydieraním a vyhrážaním sa sestrám a pôrodným asistentkám, ktoré podali hromadnú výpoveď.

Ako upozornila prezidentka komory Iveta Lazorová, ak riaditelia zdravotníckych zariadení nezabezpečia, aby sa opakovane prestal porušovať etický kódex zdravotníckeho pracovníka, komora bude sestry chrániť v zmysle zákona prostredníctvom svojej právnej kancelárie.

„Viaceré sestry a pôrodné asistentky odvtedy, čo podali výpovede, pravidelne v službách na pracovisku zažívajú zvýšený mobing (ohováranie, umelé vytváranie stresu, výsmech) a bossing (administratívne a pracovné opatrenia, neoprávnenú kritiku, pracovné preťaženie). Mnohé vedúce sestry, námestníčky, ale aj samotní riaditelia si cieľavedome volajú sestry na ‚koberček‘, kde na nich vyvíjajú cieľavedomý manipulatívny tlak s úmyslom ‚zlomiť ich‘, aby stiahli výpovede,“ priblížila Lazorová.

Sestrám odporúčajú, aby komunikáciu s nadriadeným nechali na právnika

Ako doplnila, právnik komory sestier registruje prípady, keď si nadriadený pracovník cieľavedome vyberal sestry, ktoré sú slobodné matky, pričom ich vydieral tým, že ak ostanú bez práce, bez príjmu sa nepostarajú o svoje deti.

V jednom prípade mal podľa Lazorovej nadriadený kontaktovať priamo rodinných príslušníkov sestry, či o tom vedia, že ich mama podala výpoveď. „Tieto praktiky sú absolútne neprípustné a nemorálne a Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek nedovolí, aby sa takéto praktiky ďalej praktizovali v slovenských nemocniciach. Žiaden vedúci pracovník, ktorý sa uchýli k mobingu a bossingu by nemal pracovať v zdravotníctve, pretože práca zdravotníka je pomáhať ľuďom a nie vedome ubližovať iným,“ vyhlásila šéfka komory.

Lazorová sa odvoláva na časť v etickom kódexe zdravotníckeho pracovníka, podľa ktorej je základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych profesií, čestné, slušné a spoločensky korektné správanie spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním kompetencií a priznaním práva na odlišný názor. „Každé vykonávanie mobingu a bossingu zo strany vedúceho pracovníka na svojich zamestnancoch tak hraničí s disciplinárnym previnením,“ argumentuje prezidentka komory.

SK SaPA odporúča sestrám a pôrodným asistentkám vo výpovediach, aby komunikáciu s nadriadenými pracovníkmi o výpovediach nechali na právnika komory, a tým sa vyhli neúmernému psychickému nátlaku. „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek si ďalej dovoľuje riaditeľom pripomenúť, že každá zo sestier a pôrodných asistentiek podala výpovede slobodne a dobrovoľne preto, lebo neboli vypočuté ich požiadavky. Ak sa nebudú riešiť problémy v zdravotníctve, tak odídu z nemocníc a pacientov nebude mať kto ošetrovať,“ uzavrela Lazorová.

Nekalé praktiky sa majú diať aj v Prešove

Neúnosná situácia z pohľadu zdravotných sestier, ktoré podali hromadné výpovede, je aj vo Fakultnej nemocnici Jána Adama Reimana (FNsP) v Prešove je z pohľadu. Potvrdili to na stredajšom podvečernom stretnutí, na ktorom sa zúčastnili desiatky z nich.

Zdravotné sestry tvrdia, že zo strany vedenia nemocnice sa voči nim používajú nekalé praktiky a sestry vo výpovednej lehote sú tlačené k ich stiahnutiu vyhrážkami a citovými útokmi. Predsedníčka odborového združenia sestier a pôrodných asistentiek Monika Kavecká, ktorá sa na stretnutí zúčastnila, uviedla, že pritom dochádza k bagatelizovaniu celého ošetrovateľstva.

„Nemôže niekto z manažmentu vo výpovednej lehote robiť taký tlak, že zdravotné sestry prirovnáva k dojičkám a rôznym povolaniam a tvrdí, že čo by chceli,“ uviedla Kavecká. Tvrdí, že boj sestier nie je o platoch, ale o tom, že ich zo systému ubúda. Na budúci rok podľa nej odchádza do dôchodku 2 600 sestier, ročne ale prichádza iba 300 absolventiek a do slovenského zdravotníctva len 120 z nich. „Skutočne tie podmienky nemajú motivačné,“ tvrdí Kavecká.

Atmosféra na oddeleniach je veľmi stresujúca

Predsedníčka základnej odborovej organizácie sestier a pôrodných asistentiek v Prešove Beáta Čonková potvrdila, že sestry z prešovskej nemocnice podali 395 výpovedí, niektoré z nich ale medzičasom svoju výpoveď stiahli. „Beží dvojmesačná výpovedná lehota a jedna za druhou stojíme,“ uviedla Čonková.

Atmosféru na oddeleniach označila za veľmi stresujúcu. Jedna zo sestier pracujúca na urgentnej chirurgickej ambulancii Renáta Marcinčinová uviedla, že na ich oddelení je ešte relatívny pokoj, od kolegýň ale má informácie, že pracujú pod nátlakom. „Stále ich niekto naháňa, dezinformuje, prehovára a proste nemajú tam žiadny pokoj na prácu,“ tvrdí Marcinčinová.

Ako jednu z foriem nátlaku zdravotné sestry z prešovskej nemocnice uvádzajú vyhrážky vedenia o ich nahradení mladými absolventkami, ktoré ale podľa nich nemajú dostatočnú špecializáciu a nemôžu vykonávať povolanie sestry – špecialistky. Hovorí sa tiež o sestrách, o ktorých vedia, že dlhodobo v zdravotníctve nerobili a nie sú na to odborne spôsobilé. Podľa Kaveckej existujú tiež informácie, že by ich mali nahradiť sestry z Ukrajiny. „Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek však vydala vyhlásenie, že ich vzdelávanie nie je kompatibilné s našim vzdelávaním, preto nemôžu byť registrované,“ uviedla.

Nemocnica absolútne odmieta klamlivé tvrdenia o zastrašovaní

Hovorkyňa FNsP v Prešove Renáta Cenková v reakcii pre agentúru SITA uviedla, že nemocnica absolútne odmieta klamlivé tvrdenia o zastrašovaní, vyhrážaní sa či citových útokoch zo strany vedenia, prípadne zo strany vedúcich pracovníkov oddelení.

Potvrdila, že vedenie nemocnice presadzuje aktívnu personálnu politiku a to tak, aby zabezpečilo poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj po uplynutí výpovednej lehoty sestier, ktoré podali výpovede. Na pohovoroch vedenia s dotknutými zamestnancami ale podľa nej boli prítomné aj sestry odborárky, ktoré videli a počuli priebeh stretnutí, a preto vedia, že ich tvrdenia sa nezakladajú na pravde.

„Podobné výroky považujeme za účelové. Naopak, argumentácia vedenia je vždy vecná, nezavádzajúca a opisujúca istoty a garanciu výšky súčasnej mzdy, keďže všetky sestry označili práve tento fakt – pokles miezd po prijatí nového zákona – za jeden z hlavných dôvodov svojich výpovedí,“ uviedla Cenková. Dodala, že nemocnica eviduje 35 späťvzatí výpovedí, ktoré zamestnávateľ akceptoval. Zároveň nemocnica prijala 58 nových sestier. Prijímať majú sestry s odbornou spôsobilosťou v zmysle platnej legislatívy.

FNsP v Prešove evidovala pred podaním hromadných výpovedí na pracovnej pozícii zdravotná sestra a pôrodná asistentka 1 100 zamestnancov. Priemerná hrubá mesačná mzda sestier a pôrodných asistentiek vrátane príplatkov dosahuje v prešovskej nemocnici 1 002,31 eura. Nemocnica uviedla, že výšku mzdy majú zdravotné sestry aj po februári 2016 presne stanovenú a garantovanú a mzdy nebudú znížené.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. decembra 2015