Záujem o vzdelávanie o pive rastie

BRATISLAVA 3. marca (WBN/PR) – Na slovenských stredných školách v oblasti gastronómie a hotelových služieb rastie záujem o vzdelávanie v pivnom someliérstve. S touto témou už tretí rok pracuje spoločnosť HEINEKEN Slovensko, ktorá so svojím programom Sedem chutí piva vzdeláva konzumentov, prevádzky, ako aj mladých profesionálov v gastronómii. V minulom roku nadviazala spoluprácu so Súkromnou strednou odbornou školou Gos-SK v Trnave, na ktorej sa program Sedem chutí piva stal dokonca témou praktických maturít. Vďaka záujmu študentov sa k spolupráci od školského roka 2015/2016 pridala aj Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Po teoretickej časti, ktorú študenti absolvovali od začiatku roka, vyvrcholilo odborné vzdelávanie o pive vo štvrtok 3. marca 2016 praktickou súťažou pre študentov. Vedenie školy zvažuje podobnú súťaž v budúcnosti zorganizovať aj v celoslovenskom meradle v spolupráci s ďalšími školami s odborným vzdelávaním.

Oblasť pivného someliérstva sa v slovenskej gastronómii stáva čoraz atraktívnejšou témou. Spoločnosť HEINEKEN Slovensko sa vzdelávaniu o pive venuje dlhodobo, a v posledných troch rokoch rozšírila svoje aktivity aj o program Sedem chutí piva. Jeho cieľom je vzdelávať pivárov a odborníkov v rôznorodých chutiach piva a v pravidlách správneho párovania s jedlom. Ako hovorí manažérka projektu Monika Kottmanová, Horeca Development Manager v spoločnosti HEINEKEN Slovensko, ak chceme skutočne zlepšiť pivnú kultúru na Slovensku, musíme v tejto oblasti vychovávať začínajúcich profesionálov. S touto filozofiou spoločnosť v minulom roku nadviazala spoluprácu so Súkromnou strednou odbornou školou Gos-SK v Trnave, v ktorej sa program Sedem chutí piva stal dokonca témou praktických maturít. Od tohto školského roka sa k spolupráci pridala aj Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch.

Počas školského roku absolvovali študenti 3. a 4. ročníka teoretické vzdelávanie rozdelené do troch modulov. V úvodnom module získali teoretické znalosti o pive, jeho histórii a chuťovej rôznorodosti cez program Sedem chutí piva. Súčasťou druhého modulu bola prehliadka pivovaru v Hurbanove s praktickými ukážkami čapovacích techník, a tento modul študenti zavŕšili získaním certifikátu Umenie čapovať. V tretej časti programu sa zasa ponorili do tajomstiev správneho párovania piva s jedlom. Vzdelávanie študenti absolvovali pod vedením skutočných odborníkov – obchodného sládka z pivovaru Hurbanovo Karola Franceho a šéfkuchára Laciho Hornáčka, ktorý je expertom v oblasti piva a gastronómie.

Získané vedomosti si študenti overili 3. marca 2016 v súťaži organizovanej na pôde školy. Jej súčasťou bol vedomostný kvíz, degustácie rôznych chutí pív a praktické úlohy v čapovaní a správnej starostlivosti o pivo. O konečnom víťazovi nakoniec rozhodlo rozstrelové finále o najlepšie načapovaný pohár rezaného piva.

Spolupráca so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko prebiehala pod dozorom vedenia Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu, a celý program odborne viedla Mgr. Blažena Felvidekyová, učiteľka odborných predmetov, ktorá spoluprácu hodnotí nasledovne: „Vzdelávanie v oblasti pivného someliérstva v spolupráci s odborníkmi z hurbanovského pivovaru vzbudilo medzi študentami živý záujem. Som veľmi rada, že sme mali možnosť sprostredkovať im interaktívnou formou kvalitné odborné informácie aj potrebné praktické zručnosti. Okrem zaujímavej témy bola pre študentov dodatočnou motiváciou aj záverečná súťaž s cenami. Do budúcnosti by sme radi nadviazali spoluprácu aj ďalšími školami pôsobiacimi v našej oblasti a pripravili súťaž aj v celosvenskom rozsahu.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

3. marca 2016