Záchranárom na Slovensku budúci rok porastú mzdy

Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Marián Hudák považuje za úspech, že zákon sa vzťahuje nielen na ústavné zdravotnícke zariadenia a ich zamestnancov, ale aj na záchrannú zdravotnú službu, keďže v prvom návrhu novely zákona záchranári vôbec nefigurovali.

BRATISLAVA 20. decembra (WebNoviny.sk) – Zdravotníckym záchranárom pracujúcim v záchrannej zdravotnej službe od januára budúceho roka porastú mzdy. Novela zákona o poskytovateľoch záchrannej zdravotnej služby, ktorú tento týždeň opätovne schválila Národná rada SR, stanovuje minimálny mzdový nárok zdravotníckeho záchranára v záchrannej službe, ktorý predstavuje 0,81-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2014. Prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov Marián Hudák považuje za úspech, že zákon sa vzťahuje nielen na ústavné zdravotnícke zariadenia a ich zamestnancov, ale aj na záchrannú zdravotnú službu, keďže v prvom návrhu novely zákona záchranári nefigurovali.

„Na našich spoločných rokovaniach s Ministerstvom Zdravotníctva SR a poskytovateľmi záchrannej zdravotnej služby sme vecnou argumentáciou dospeli k spoločnému záveru, že záchranári nemôžu ostať popri sestrách, fyzioterapeutoch, asistentoch a ďalších zdravotníckych profesiách mimo zákona,“ dodal.

Podľa šéfa komory by sa odborne zdatní záchranári s dlhodobou praxou, ktorí boli doteraz ohodnotení za výkon pracovných činností vyššou mzdou, mali odlišovať aj po novelizácii zákona od kolegov, ktorí rovnako dostanú vyššiu základnú mzdu. „Záverom vzájomných stretnutí a argumentácií dotknutých strán je skutočnosť, že poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby na Slovensku deklarujú, že od januára nielen, že splnia zákonné povinnosti, ale oddiferencujú záchranárov v zmysle zvyšovania miezd aj nad rámec zákona,“ konštatoval Hudák.

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vznikla v roku 2013 a ako profesná komora v zdravotníctve združuje zdravotníckych záchranárov pracujúcich v záchrannej zdravotnej službe, integrovanom záchrannom systéme a na operačnom stredisku záchrannej zdravotnej služby.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

20. decembra 2015