Výberové konania na sudcov by mali byť objektívnejšie

VIA IURIS bude sledovať či príde k zmene aj pri povinnosti absolvovať špeciálne vzdelávanie pre uchádzačov o posty sudcov z mimojustičného prostredia.

BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) – Zmeny, ktoré rezort spravodlivosti navrhuje pri výberových konaniach na sudcov, by mali prispieť k objektívnejšiemu výsledku výberových konaní. Myslí si to advokátka spolupracujúca s VIA IURIS Kristína Babiaková. Ako uviedla pre agentúru SITA, pred voľbami v rámci iniciatívy Štrngám za zmenu navrhovali aj zmeny, ktoré sú zapracované v navrhovanej vyhláške rezortu spravodlivosti.

Vytvorenie jednotného hodnotiaceho hárku, a tým zakotvenie povinnosti pre všetky výberové komisie hodnotiť naplnenie tých istých kritérií pri každom uchádzačovi, prispieva k stransparentneniu a zobjektivizovaniu výberového procesu. Tiež vítame zrušenie zverejňovania prípadových štúdii a textov na preklad, či zvýšenie váhy písomnej časti výberového konania,“ zdôraznila Babiaková.

Zároveň dodala, že VIA IURIS už dlhodobo poukazuje na to, že prípravné vzdelávanie pre uchádzačov o posty sudcov z mimojustičného prostredia by sa nemalo týkať všetkých uchádzačov, ale len tých, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní. Vítame, že uvedená zmena je súčasťou programového vyhlásenia vlády a budeme sledovať, či sa premietne do zákonnej úpravy, doplnila Babiaková.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská zdôraznila, že vyhláškou upravujúcou výberové konania na sudcov sa, „preklápa váhu objektívnych kritérií nad subjektívne kritéria„. Výberové komisie budú podľa návrhu vyhlášky používať pri výberových konaniach rovnaké hodnotiace hárky s jednotnými kritériami, a to aj pri ústnej časti výberového konania.

Doteraz bolo na rozhodnutí člena výberovej komisie, koľko z možných 24 bodov pridelí v ústnej časti danému uchádzačovi. Po novom budú hodnotené zručnosti a schopnosti jasne špecifikované aj so stanoveným maximálnym počtom bodov za každé kritérium. Hodnotiť sa budú podľa hárku odborné znalosti, intelektové schopnosti, tvorivosť, komunikačné schopnosti, sebapoznanie, kultivovanosť vystupovania, dôveryhodnosť a emocionálna stabilita. Zároveň sa zvyšuje maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať v objektívnejšej písomnej časti výberového konania. Nebude sa teda môcť stať, že ústna časť pohovoru preváži nad písomnou, vysvetlil ďalej návrh rezortu jeho hovorca rezortu spravodlivosti Peter Bubla. Hodnotiace hárky jednotlivých členov výberovej komisie budú zároveň zverejňovať. Bude sa tak dať porovnať postup členov výberovej komisie pri hodnotení konkrétneho uchádzača.

Ministerstvo navrhuje aj ďalšie zmeny pri výberových konaniach na sudcov. Rozširuje sa napríklad databáza prípadových štúdií z 50 na 100, pričom táto sa podľa potreby obmieňa. Prípadová štúdia vyžrebovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nebude môcť už použiť. Zároveň databáza prípadových štúdií nebude po novom zverejnená na webe ministerstva. Prípadová štúdia obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač. Ďalšou zmenou je, že ani databáza textov v cudzom jazyku, ktoré uchádzač pri výberovom konaní prekladá, nebude už zverejnená na webe ministerstva. Opäť platí, že rovnaké texty sa v tom istom kalendárnom roku vo výberovom konaní nepoužijú. Podľa nových pravidiel by sa mali uskutočniť výberové konania na sudcov vyhlásené po 1. júni.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

15. mája 2016