VšZP pokračuje v pozitívnom hospodárení

BRATISLAVA 18. apríla (WBN/PR) – Aj v tomto roku VšZP pokračuje v pozitívnom hospodárení. Po minuloročnom zisku vo výške 17,6 mil. € dosiahla VšZP k 31.3.2016 ako výsledok svojho hospodárenia zisk vo výške 2,07 mil. €. Predstavuje to 29,56%-né plnenie výsledku hospodárenia plánovaného na rok 2016. Tento výsledok hospodárenia dosiahla VšZP pri výnosoch vo výške 1 328,19 mil. € a nákladoch vo výške 1 326,12 mil. €.

Náklady správnej réžie VšZP k 31.3.2016 boli vo výške 19,5 mil. €, čo je 20,47%-né plnenie ich plánovaného objemu na rok 2016 (v časovom horizonte roka ide o úsporu cca 4,34 mil. €).

VšZP k 31.3.2016 neeviduje voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, poistencom a ani ostatným obchodným partnerom VšZP žiadne záväzky po lehote splatnosti.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. apríla 2016