Univerzita Komenského otvorila 98. akademický rok

Základným problémom slovenského univerzitného vzdelávania je jeho podfinancovanie, čo potvrdzujú aj známe štatistiky OECD, hovorí rektor UK Karol Mičieta.BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) – Univerzita Komenského (UK) v pondelok slávnostne otvorila 98. akademický rok. V novom akademickom roku ponúka UK svojim študentom 789 študijných programov, viaceré z nich v cudzích jazykoch. Univerzita eviduje takmer 24 000 zapísaných študentov, z toho približne 22 000 v dennej forme štúdia.

Medzi nimi je aj približne 5 000 prvákov a viac ako 2 000 študentov zo zahraničia. Informovala o tom Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave s tým, že za doterajšiu existenciu školy štúdium na UK absolvovalo takmer 200 000 študentov zo Slovenska aj zahraničia.

Rektor UK Karol Mičieta informoval počas otvorenia aj o bilaterálnych partnerstvách a stúpajúcom počte mobilít v rámci programu Erasmus+. Za 17 rokov vyslala UK do zahraničia približne 6 000 študentov. V uplynulom akademickom roku vycestovalo približne 620 študentov UK a univerzita privítala zo zahraničia 420 študentov.

Rektor neobišiel ani tému nedostatočnej podpory výskumu. „Základným problémom slovenského univerzitného vzdelávania je jeho podfinancovanie, čo potvrdzujú aj známe štatistiky OECD. Slovensko trpí nízkymi investíciami do vedy a na rozdiel od vyspelých štátov sa súkromný sektor podieľa na financovaní vedeckého výskumu len minimálne. Dodnes nemá jasne formulovanú koncepciu rozvoja vedy spájajúcu základný výskum s aplikovaným, ktorého výsledky prispievajú k inováciám a zvyšovaniu konkurencieschopnosti v medzinárodnom meradle,“ uviedol Mičieta a dodal, že aj napriek týmto prekážkam sa univerzita môže pochváliť vedeckými talentami aj špičkovou vedou. Podľa Mičietu treba zvýšiť otvorenosť voči medzinárodnému prostrediu a skvalitniť výchovu mladých vedcov, reflektovať potreby a požiadavky praxe aj dynamické zmeny prostredia.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

19. septembra 2016