Úhrada piatich percent z hodnoty sporu odporuje ústave

Právna úprava nerešpektuje princíp právnej istoty ako základný princípy materiálneho právneho štátu a je retroaktívna, namietala Generálna prokuratúra.KOŠICE 11. mája (WebNoviny.sk) – Ústavný súd SR (ÚS) na stredajšom neverejnom zasadaní vyhovel návrhu Generálnej prokuratúry SR (GP) a rozhodol o protiústavnosti ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku, ktorý zakotvuje povinnosť žalobcu uhradiť päť percent z hodnoty sporu na návrh žalovaného na úhradu súdnych výdavkov. Informovala o tom v stredu hovorkyňa ÚS Anna Pančurová. Zdôvodnenie rozhodnutia ÚS zverejní po jeho doručení procesným stranám.

Ide o ustanovenie § 141a Občianskeho súdneho poriadku, ktorým zákonodarca zakotvil povinnosť žalobcu v konaní o zaplatenie peňažnej sumy prevyšujúcej 400-násobok životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu zložiť preddavok na trovy konania, a to na návrh žalovaného.

Žalobca musí pod hrozbou zastavenia konania túto povinnosť splniť v lehote najneskôr 60 dní, vo výške päť percent uplatňovanej peňažnej sumy. Na základe prechodného ustanovenia sa táto povinnosť vzťahuje spätne aj na konania, ktoré boli začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona.

S podaním sa na Ústavný súd SR obrátila Generálna prokuratúra SR 16. marca 2015. Ako uvádza v podaní, napadnutá právna úprava je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, pretože nerešpektuje princíp právnej istoty ako základný princíp materiálneho právneho štátu a pôsobí neprípustným a neodôvodneným spôsobom retroaktívne.

Podľa GP je výška preddavku neproporcionálna, pričom navyše zákon neumožňuje súdu návrh žalovaného zamietnuť, ani upraviť výšku sumy, takže v tejto časti je porušovaný materiálny princíp právneho štátu. V rozpore s ústavou je aj prechodné ustanovenie, ktoré hovorí, že „táto povinnosť sa vzťahuje spätne aj na konania, ktoré boli začaté pred nadobudnutím účinnosti zákona“.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

11. mája 2016