Učitelia hrozia ostrým štrajkom, ak nesplnia ich požiadavky

Ak vláda do 25. januára nenavrhne konkrétne opatrenia pre naplnenie učiteľských požiadaviek ešte v tomto volebnom období, učitelia vstúpia do neobmedzeného ostrého štrajku.BRATISLAVA 11. januára (WebNoviny.sk) – Iniciatíva slovenských učiteľov dnes vyhlásila štrajkovú pohotovosť. Ako na brífingu povedal jeden z jej členov Viktor Križo, odhodlali sa k tomu preto, že minister školstva Juraj Draxler síce uznal opodstatnenosť požiadaviek Slovenskej komory učiteľov, ale ani on ani vláda neurobili žiadne konkrétne kroky k ich splneniu.

Ak do 25. januára vláda nenavrhne konkrétne legislatívne opatrenia, ako naplniť požiadavky učiteľov ešte v tomto volebnom období, 25. januára vstúpia učitelia do neobmedzeného ostrého štrajku.

Podľa Iniciatívy slovenských učiteľov je štrajková pohotovosť logickým krokom, ktorý nadväzuje na protestné akcie pedagógov, bojujúcich za zlepšenie svojho postavenia a adekvátneho financovania školstva od roku 2012. Vyhlásenie štrajkovej pohotovosti a následne prípadného štrajku vnímajú ako krajné, no zároveň nevyhnutné riešenie.

Požiadavky učteľov

Požiadavky Iniciatívy slovenských učiteľov sú požiadavkami, ktoré Slovenská komora učiteľov sformulovala už v októbri minulého roka. Vládu žiadajú, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur.

Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami. Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity.

Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

Vyzvali ministra, aby tiež išiel do štrajku

Učiteľka Jana Ftáčnik Pastorková povedala, že učitelia nesú zodpovednosť za deti. Ako uviedla, žiadna vláda zatiaľ nemala školstvo ako svoju prioritu. Podľa Ftáčnik Pastorkovej bude štrajk ťažký pre učiteľov aj pre rodičov, môžu však získať omnoho väčší benefit. Úspech štrajku podľa nej závisí od toho, koľko učiteľov sa doň zapojí.

Ľudovít Sebelédi z Iniciatívy levických učiteľov zároveň vyzval ministra školstva Juraja Draxlera, aby tiež išiel do štrajku. Vladimír Crmoman z Iniciatívy bratislavských učiteľov povedal, že štrajková pohotovosť je v prvom rade o tom, aby sa učitelia postavili za svoje práva a za svoj spoločenský status. Je to však podľa neho aj o celej verejnosti, ktorú vyzval, aby sa k štrajku pridala a ukázala, že školstvo potrebuje systémovú zmenu, keďže záleží na budúcnosti detí.

Iniciatíva slovenských učiteľov je neformálne združenie, ktoré vzniklo spojením lokálnych iniciatív učiteľov z Bratislavy, Banskej Bystrice, Levíc, Nitry, Považskej Bystrice, Trnavy, Trenčína a Žiliny. Stáva sa otvorenou platformou pre všetkých pracovníkov školstva.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

11. januára 2016