Štát získal silnejšie postavenie v Slovenských elektrárňach

Slovenská republika sa tak môže po dostavbe Atómovej elektrárne Mochovce stať znova jediným akcionárom Slovenských elektrární.
BRATISLAVA 21. decembra (WebNoviny.sk) – Štát môže nakoniec získať celý predaný 66-percentný podiel Slovenských elektrární (SE), ktoré predal takmer pred desiatimi rokmi talianskej spoločnosti Enel. Ako informoval na pondelňajšej tlačovej besede minister hospodárstva Vazil Hudák, štátu sa podarila v memorande, ktoré podpísala Slovenská republika s Enelom minulý týždeň, nielen opcia na 17-percentný podiel slovenského dominantného výrobcu elektriny, ale aj predkupné právo na úplné získanie podniku. „Podarilo sa nám toto predkupné právo obnoviť, ktoré platilo päť rokov po vstupe Enelu do Slovenských elektrární,“ povedal Hudák.

Podľa ministra majú 17-percentná opcia či predkupné právo záväzný právny charakter. Ten má po dohode rešpektovať aj nový akcionár Slovenských elektrární, česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding (EPH), ktorú vlastnia český podnikateľ Daniel Křetinský, slovenský Patrik Tkáč a finančná skupina J&T. „EPH sa pripojí sa k tomuto memorandu. EPH tak preberie všetky záväzky vyplývajúce z memoranda,“ povedal Hudák. Všetci traja akcionári sa dohodli na vytvorení pracovnej skupiny, ktorá má sledovať dodržiavanie podpísaného memoranda. Taktiež má riešiť viacero otvorených otázok ešte z čias príchodu Enelu do Slovenských elektrární, ako je napríklad vyrovnanie sa za privatizáciu.

Minister hospodárstva taktiež oznámil, že štát si na základe memoranda posilní pozíciu v podniku. Štát, ktorý v súčasnosti prostredníctvom Ministerstva hospodárstva SR vlastní 34-percentný balík akcií SE, by mal mať väčšie zastúpenie v kľúčových orgánoch, ktoré sú zodpovedné za dostavbu tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce. Štát by sa mal taktiež dostať ľahšie k informáciám o riadení podniku. „Konkrétne oblasti sú jasne špecifikované a budú sa preklápať do samotnej akcionárskej zmluvy, ktorá by mala byť hotová do konca februára budúceho roka,“ konštatoval Hudák. Podľa neho dôležitým bodom v memorande je aj zaviazanie sa Enelu, že naďalej bude zodpovedný za dostavbu mochoveckých jadrových blokov.

Aj talianska skupina Enel v pondelok oznámila, že jej dcérska spoločnosť Enel Produzione podpísala so slovenským ministerstvom hospodárstva memorandum vzťahujúce sa na nimi vlastnené akcie v spoločnosti SE rovnajúce sa 66 %. „Memorandum je súčasťou predaja vyššie uvedeného podielu, o predaji ktorého, ako už 18. decembra 2015 oznámila trhom, podpísala Enel Produzione dohodu s EP Slovakia B.V., dcérskou spoločnosťou Energetického a průmyslového holdingu. Dohoda predpokladá prenos celého podielu spoločnosti Enel Produzione v Slovenských elektrárňach do novovzniknutej spoločnosti HoldCo a prípadný predaj 100-percentného základného imania HoldCo spoločnosti EP Slovakia v dvoch fázach,“ informovala spoločnosť Enel.

Dcérska spoločnosť Energetického a průmyslového holdingu EP Slovakia podpísala v piatok zmluvu s firmou Enel Produzione SpA o predaji 66-percentného podielu Enelu v Slovenských elektrárňach. Podiel Enelu prejde na novovzniknutú spoločnosť HoldCo, v ktorej môže EP Slovakia získať 100 percent. V prvej fáze predá Enel 50-percentný podiel na základnom kapitáli HoldCo spoločnosti EP Slovakia za 375 mil. eur, z čoho 150 mil. eur bude zaplatené pri vyrovnaní prvej fázy, zvyšných 225 mil. eur zaplatí EPH pri vyrovnávaní druhej fázy. „Finálna suma môže byť iná, pretože sa pre jej určenie ešte použije mechanizmus úprav,“ informoval hovorca EPH Daniel Častvaj.

Druhou fázou je uplatnenie predajnej alebo nákupnej opcie zo strany Enelu, resp. EP Slovakia. Opcie sa môžu uplatniť do 12 mesiacov po tom, čo elektráreň Mochovce dostane povolenie na skúšobnú prevádzku reaktorov tretieho a štvrtého bloku, ktoré sú v súčasnosti vo výstavbe. Po uplatnení ktorejkoľvek opcie prevedie Enel zvyšných 50 % na základnom imaní HoldCo na EP Slovakia za ďalších 375 mil. eur. Táto suma bude splatná v okamihu vyrovnania predaja (closing) a tiež bude závisieť od mechanizmu úprav.

Na konci roku 2014 Slovenské elektrárne mali inštalovanú kapacitu približne 4 521 MW, z čoho tvoria jadrové elektrárne približne 1 940 MW. Spoločnosť sa v súčasnosti podieľa na výstavbe dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Mochovce, s celkovou kapacitou 942 MW. V roku 2014 vykázali Slovenské elektrárne tržby vo výške 2,47 mld. eur, EBIT vo výške 300 mil. eur a čistý zisk 170 mil. eur.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

21. decembra 2015