Spoločnosť HOLIG group a.s. získala finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie

403435_screenshot_5 1 676x327.jpg

BRATISLAVA 19. februára 2019 (WBN/PR) – Spoločnosť HOLIG group a.s. pod vedením RNDr. Gabriela Kissa CSc. a JUDr. Alexandra Pilhoviča, podala ako líder medzinárodného konzorcia úspešný projekt v rámci programu Horizont 2020 (SME Instroment) a ako jediná na Slovensku získala v týchto dňoch finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie. Projektu s názvom “ BIO2G – verifikácia technológie pre výrobu biopalív druhej generácie a bioriedidiel v pilotnej prevádzke“ (No. 855088) bude takto prefinancovaná štúdia uskutočniteľnosti výstavby pilotnej rafinérie. V konkurencii projektov na európskej úrovni môžu v hodnotení medzinárodných hodnotiteľov uspieť iba excelentné projekty, ktoré prinášajú inovácie minimálne európskej úrovne. V úspešnom medzinárodnom konzorciu boli spolu so spoločnosťou HOLIG group a.s. aj spoločnosti Expro s.r.o, Environmental Institute s.r.o., VUCHZ a.s. (ČR) a spoločnosť e-Content Store (Luxembursko).

HOLIG group, a.s. zavádza do praxe novú jedinečnú technológiu na výrobu biobutanolu. V súčasnosti sa nachádza v štádiu pred ukončením EIA Zámer „Výroba biopalív a bioriedidiel o kapacite cca 50000 t/rok – Priemyselný park Štúrovo“

Spoločnosť HOLIG group, a.s. vyvinula špeciálny projekt na výrobu biopalív a biologických rozpúšťadiel z biomasy (slama, kukuričné kôrovie, drevný odpad z dreva, cielene pestované energetické plodiny atď.), ktorý je v štádiu návrhu a realizácie, kde hlavnou zložkou výroby je biobutanol. Skutočnosť, že spoločnosť HOLIG group, a.s. plánuje výrobu biobutanolu z lignocelulózovej biomasy, zaraďuje tento druh biopaliva do kategórie tzv. 2. generácie, čím sa spĺňajú hlavné ciele a požiadavky EÚ a národných zákonov. V súčasnosti vyrábané a používané biozložky do biopalív, to znamená bioetanol pre benzínové a metylester repkového resp. slnečnicového oleja pre naftu patria k biopalivám prvej generácie, pretože ich výroba je zabezpečená z potravinových a kŕmnych surovín (kukurica a pšenica, rastlinné oleje), čo nie je udržateľné do budúcnosti.

Zároveň vypracovali podklady pre realizáciu unikátnej technológie na výrobu biopalív a biochemikálií z lignocelulózovej suroviny. Realizácia technológie biorafinérie pozostáva z dvoch nezávislých technológií, kde prvá predstavuje úpravu biomasy s následnou produkciou cukrov C5, C6 a lignínu a druhá spracovanie cukrov C5, C6 na biobutanol, bioacetón a bioetanol (Technológia ABE). Implementačný projekt obsahuje aj riešenie energetického bloku založeného na vlastných biopalivách. Lignín, ktorý súčasne predstavuje nielen palivo, ale aj predajný výrobok, spracované výpalky na tuhé biopalivá a bioplyn predstavujú vlastné energetické zdroje, ktoré plne pokrývajú spotrebu energie biorafinérie bez použitia fosílnych palív. Technológia biorafinérie by sa mala realizovať v priemyselnom parku Štúrovo – PPŠ (bývalá juhoslovenská papierenská továreň), ktorý je vybavený vhodnou infraštruktúrou, ako je vlastný prístav na rieke Dunaj a podniková železničná sieť napojená na nákladnú stanicu Štúrovo.

Realizácia takejto technológie znamená revolučný krok vo výrobe biopalív druhej generácie (2G) nielen na Slovensku, ale aj vo svetovom meradle.

V rámci projektu sa nová kombinácia inovácií vyrieši na základe holistického prístupu. Jednotlivé etapy procesného dodávateľského reťazca budú vyvinuté, validované a optimalizované v laboratórnom meradle a potom integrované a demonštrované v pilotnej škále. To znamená, že realizujú pilotnú jednotku biorefinérie v pomere 1:30 k priemyselnej jednotke. Takáto realizácia pilotnej jednotky umožní prakticky demonštrovať inovačný potenciál riešenia biorafinérie, ako sú nové postupy pri výrobe kvapalných biopalív, využitie lignocelulózových surovín pre druhú generáciu biozložiek a výrobu tuhých biopalív.

Viac k témam: biobutanol, biopalivá, HOLIG group
Zdroj: Webnoviny.sk – Spoločnosť HOLIG group a.s. získala finančné prostriedky v prvej fáze SME Instrument z programu výskum a inovácie Európskej únie © SITA Všetky práva vyhradené.

19. februára 2019