Slovenské železnice plánujú zvýšiť počet zamestnancov

Železnice sa pri získavaní zamestnancov zameriavajú na zintenzívnenie spolupráce s vybranými strednými školami a v oblasti vysokého školstva najmä so Žilinskou univerzitou.
BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú v tomto roku zvýšiť počet zamestnancov približne o 150.

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa štátneho správcu železničnej infraštruktúry Martina Pavliková, pri získavaní zamestnancov do nosných prevádzkových profesií sa železnice zameriavajú na zintenzívnenie spolupráce s vybranými strednými školami na celom území SR a v oblasti vysokého školstva najmä so Žilinskou univerzitou.

ŹSR vstúpia do duálneho vzdelávania

„Ďalším nástrojom je vstup ŽSR do systému duálneho vzdelávania, od ktorého očakávame väčší záujem mladých ľudí o prácu v ŽSR, zvýšenie atraktívnosti značky ŽSR ako zamestnávateľa, ako aj získavanie odborne spôsobilých zamestnancov z radov absolventov škôl so znalosťou prevádzkovej praxe získanej na našich pracoviskách,“ priblížila Pavliková.

ŽSR mali ku koncu minulého roka 14 066 zamestnancov, z toho 3 317 žien (23,58 %). V piatich nosných profesiách bolo k uvedenému termínu 5 560 zamestnancov, z toho 1 969 výpravcov, 1 226 dozorcov výhybiek a dopravne, ako aj výhybkárov, 901 signalistov, 753 elektromontérov pevných trakčných a silnoprúdových zariadení a 711 návestných majstrov.

Na kúpele dajú viac než milión

ŽSR plánujú na rekondičné pobyty zamestnancov v kúpeľoch za dva roky vynaložiť z vlastných zdrojov viac ako 1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (1,2 mil. eur vrátane dane). Rekondičné pobyty pre zamestnancov štátneho správcu železničnej infraštruktúry na predchádzanie chorôb z povolania budú poskytovať Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. a Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Vyplýva to z výsledku verejnej súťaže, zverejnenej vlani v septembri. Predpokladaná cena za tieto služby bola 1,22 mil. eur bez dane (1,47 mil. eur vrátane dane).

Predpokladaný počet rekondičných pobytov je spolu 2 400, po 800 v troch častiach podľa zamerania. Kúpele Číž v okrese Rimavská Sobota budú poskytovať pobyty pre zamestnancov ŽSR počas dvoch rokov za 300,6 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty. Zamerané budú na predchádzanie ochoreniam kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením. Ponuku v tejto časti zákazky predložilo šesť uchádzačov.

Ponúk bolo viacero

Kúpele Trenčianske Teplice zabezpečia železničiarom dva druhy rekondičných pobytov v hodnote po 353,6 tis. eur bez dane. Jedna časť pobytov sa týka predchádzania chorôb periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolaných toxickými látkami, hlukom alebo fyzikálnymi škodlivinami a ďalšia je zameraná proti profesionálnej bronchiálnej astme. V týchto častiach prišlo päť, resp. štyri ponuky.

Ponuky v súťaži predložili aj Kúpele Lúčky, a.s., Kúpele Nimnica, a.s., Bardejovské kúpele, a.s., Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. a Bratislava Hotels and Travel, s. r. o.

Železnice Slovenskej republiky vznikli 1. januára 1993 a v Obchodnom registri SR sú zapísané od 31. decembra 1993 ako nástupca štátneho podniku. Na základe transformácie a reštrukturalizácie sa od 1. januára 2002 od ŽSR oddelila osobná a nákladná doprava. Podnik má základné imanie 800,17 mil. eur.

Spoločnosť Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri SR od začiatku roka 1996. Poskytuje komplexnú kúpeľnú starostlivosť, preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty v kúpeľnom hoteli Rimava a liečebných domoch Mária, Slaná a Milan. Základné imanie spoločnosti je 4,22 mil. eur.

Spoločnosť Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. vznikla v novembri 1995, pod menom Slovenské liečebné kúpele, a.s. pôsobila do roku 2007. Kúpele sa zaoberajú najmä liečbou a prevenciou ochorení pohybového ústrojenstva, stavov po operáciách a úrazoch, chronických reumatických ochorení, niektorých civilizačných chorôb, chorôb z povolania a liečbou psoriázy. Základné imanie spoločnosti je 15,825 mil. eur.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

13. marca 2016