Rusíni sú svetoví – 1. časť

Andy Warhol: Syn svojej rusínskej matky

Raz vyhlásil, že každý zažije svojich 15 minút svetovej slávy. Tá jeho trvá už niekoľko desaťročí. Andy Warhol sa stal ikonou, ktorá ovplyvňuje umenie dodnes. „Je to najväčší umelec aj v zmysle dnes často prezentovaných nových médií, nie iba druhej polovice 20. storočia. Jeho prítomnosť v dnešnom umení i kultúre vôbec je viac ako iba citeľná,“ hovorí kurátor Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach Michal Bycko.

Mama Júlia
Keď chceme zistiť, kde sa vzalo jeho neobyčajné videnie sveta, musíme sa najskôr zoznámiť s jeho mamou. Práve ju označujú členovia Warholovej rodiny i historici umenia za osobu, ktorá mala na Andyho život najväčší vplyv. Júlia Warhola sa narodila v obci Miková na východe Slovenska a keď jej manžel odišiel za prácou do Spojených štátov, zbalila sa a šla za ním. Do sveta si so sebou vzala aj rusínske tradície a gréckokatolícku vieru. A presne v tomto duchu vychovávala aj svojho syna Andrijka, ako ho volala.

Keď mal Andy šesť rokov, choroba ho na istý čas pripútala k posteli. Júlia sa ho snažila zabaviť, a tak mu dlhé hodiny ukazovala, ako kresliť. Sama mala k umeniu veľmi blízko. Spievala, vyšívala, vyrábala umelé kvety a najradšej maľovala mačky a anjelov.

Andyho kreslenie pohltilo. Pracoval na portrétoch kamarátov či rodiny a popri tom počúval príbehy svojej mamy. Tá mu často hovorila o kraji, odkiaľ pochádzala ona i Andyho otec Ondrej. A to výlučne po rusínsky. Júlia sa nikdy nenaučila plynulo hovoriť po anglicky a so svojim synom sa aj v spoločnosti rozprávala materinským rusínskym jazykom.

Viera a ikony
Keď Ondrej vyberal pre rodinu v Pittsburghu dom, mal iba dve kritéria. Aby sa nachádzal blízko školy a v pešej vzdialenosti od gréckokatolíckeho kostola. Andy tam s mamou pravidelne chodil a stretával sa s oslňujúcimi ikonami svätých. Veriacim ostal aj v čase, keď on sám stvárňoval ikony moderného sveta. „Warhol kreslil obrázky, chodil do kostola a vystrihoval si z magazínov fotky filmových hviezd. V týchto troch prvkoch nájdeme jeho celoživotné dielo,“ napísal o jeho detstve novinár a spisovateľ Mark Judge.

Andy v neskorších rokoch svojej kariéry dokonca vytvoril niekoľko prác s náboženskou tematikou, vrátane svojej verzie Poslednej večere. Podľa Michala Bycka každý umelec do svojho diela vedome i podvedome vnáša čosi prežitého a videného. „Warhol ako človek bol od detstva veľmi senzitívne naviazaný na svoju matku Júliu. Tá ho do nástupu na strednú školu viedla i vychovávala v rámci možnosti svojho životného poznania, viery i presvedčenia.

Detstvo v ontogenéze každého človeka je veľmi dôležitý ‚interval‘ života. Zvyky, tradície, viera, ikony, ikonostas, jazyk a vôbec etno nátura i psychológia na ňom zanechali citeľný vplyv. Iba vďaka tomu je Andy Warhol taký jedinečný, identifikovateľný a autentický,“ dodáva Michal Bycko.

Rusíni sú treťou najpočetnejšou národnostnou menšinu na Slovensku. Žijú i na Ukrajine, Poľsku, Rumunsku, Maďarsku, srbskej Vojvodine a v USA. Ich história, kultúra a spisovný jazyk ich radia medzi najstaršie svojbytné národy v strednej Európe. Spomedzi Rusínov pochádza mnoho významných svetových osobností, ktorým ich pôvod a rusínske korene výrazne pomohli. Nehanbíme sa za materinský jazyk: Hovoríme od srdca – spolu po rusínsky.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitosti SR rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedné OZ Združenie inteligencie Rusínov Slovenska.

Autor, foto: Čemerica

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

14. decembra 2016