Rómovia dostali cez mapový portál ochranné prostriedky, dezinfekciu, ale aj potravinovú pomoc

438849_dsc1735 676x448.jpg

7.4.2021 (Webnoviny.sk) – V záujme efektívnejšej pomoci marginalizovaným rómskym komunitám (MRK) v boji proti koronavírusu spustil minulý rok Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity mapový portál pre zobrazovanie a koordináciu napĺňania potrieb obyvateľov z prostredia MRK a pracovníkov v týchto obciach.

Uvádza sa to v správe o činnosti splnomocnenkyne za rok 2020, ktorú v stredu 7. apríla vláda vzala na vedomie. Podľa dokumentu portál mapoval prerozdelenie materiálneho zabezpečenia nevyhnutného pri prevencii a ochrane ľudí pred ochorením COVID-19.

Viac o téme: Koronavírus

Predovšetkým išlo o ochranné prostriedky ako rúška, dezinfekcia alebo rukavice ako aj zabezpečenie základných potrieb, medzi ktoré patria potravinová pomoc alebo pitná voda.

Primárna prevencia

„Mapa slúžila najmä pre registrovanie organizácií a jednotlivcov, ktoré mali možnosť pomôcť so zabezpečením predmetného materiálu. Prostredníctvom tejto platformy úrad následnú pomoc koordinoval,” uvádza sa v dokumente.

Úrad sa podľa správy v rámci pandémie sústreďoval aj na primárnu prevenciu formou šírenia osvety a poskytovaním informácií pre ľudí žijúcich v MRK cez letáky v infografickej podobe a ilustráciou situačných príbehov v slovenskom, rómskom a maďarskom jazyku.

Operatívna reakcia na pandémiu

„Rovnako odbory úradu zabezpečovali počas pandémie COVID-19 viaceré kľúčové činnosti,” konštatuje správa s tým, že kancelária splnomocnenkyne zabezpečovala pre zamestnancov s profesionálnou expozíciou v teréne dostatočné množstvo osobných ochranných pracovných prostriedkov a spolupracovala aj s ostatnými útvarmi Ministerstva vnútra SR na operatívnom aplikovaní opatrení prijímaných vládou SR a Hlavným hygienikom SR.

Operatívnou reakciou na pandémiu a riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 je podľa správy realizácia Národného projektu Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK.

„Národný projekt sa realizuje od októbra 2020 a pôsobí cielene v obciach, v ktorých sa nerealizujú pomáhajúce profesie a to posilnením ľudských zdrojov prostredníctvom terénnych asistentov vo vybratých obciach. Taktiež v kritických situáciách spojených so zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, alebo iných pandemických ochorení pôsobením krízových poradných tímov,” dodal dokument.

Viac k témam: Koronavírus, Marginalizované rómske komunity (MRK), ochranné pomôcky, Úrad splnomocnenca vlády SR
Zdroj: Webnoviny.sk – Rómovia dostali cez mapový portál ochranné prostriedky, dezinfekciu, ale aj potravinovú pomoc © SITA Všetky práva vyhradené.

7. apríla 2021