Riešenie energetickej chudoby nie je ľahké, tvrdí ÚRSO

Na Slovensku je podľa Úradu pre reguláciu sieťových odvetví veľa domácností ohrozených energetickou chudobou.BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) – Slovensko ešte stále nemá vyriešený problém s energetickou chudobou. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) priznáva, že najväčším problémom je nájsť spôsob, ako stanoviť definíciu energetickej chudoby a ako sa má merať jej úroveň.

„Riešenie energetickej chudoby nie je jednoduché a vyžaduje si rešpekt a pochopenie celej spoločnosti. V každom prípade musí ísť o komplexné prístupy, pretože energetická chudoba nie je iba finančným problémom, ale má najmä svoj ľudský rozmer, ktorý zasahuje do všetkých sfér spoločnosti a významne ovplyvňuje celú spoločenskú atmosféru,“ uviedol regulátor vo svojej správe venujúcej sa problematike energetickej chudoby.

Riešeniam má predchádzať diskusia

Podľa regulačného úradu riešeniam energetickej chudoby musí predchádzať celospoločenská diskusia a vyčíslenie dopadov, pretože navrhované riešenia by nemali neprimerane zaťažovať ostatných účastníkov trhu. „Až následne môže byť prijatá vhodná kombinácia navrhnutých opatrení a pravidelné hodnotenie ich efektivity s cieľom optimalizácie tak, aby sa hranica energetickej chudoby znižovala a súčasne sa minimalizoval aj počet obyvateľov, ktorí by boli týmto fenoménom dotknutí,“ dodal úrad.

Na Slovensku je podľa ÚRSO veľa domácností ohrozených energetickou chudobou. Nasvedčuje tomu nezamestnanosť, nízke príjmy Slovákov v porovnaní s vyspelými štátmi EÚ, úroveň cien elektriny a plynu pre domácnosti a priemysel vo vzťahu k príjmom, vysoký počet domácností bývajúcich v bytových a rodinných domoch, ktoré nie sú zateplené, a neochota spotrebiteľov presúvať svoju spotrebu mimo odberových špičiek.

Hľadanie riešení problému energetickej chudoby priamo súvisí so systematickou podporou štátu pri úspore energií v oblasti bývania, vytváraním pracovných miest a zvyšovaním reálnych miezd, s odstraňovaním následkov podpory takzvanej zelenej energie v konečných účtoch za elektrinu, či s podporou výroby elektriny z malých obnoviteľných zdrojov energie, konštatoval regulačný úrad.

Zákon by mali prijať do konca roka

Slovensko by malo prijať zákon, ktorý by riešil problém energetickej chudoby, do konca tohto roku. Prednedávnom to povedali predseda regulačného úradu Jozef Holjenčík, ako aj minister práce a sociálnych vecí Ján Richter. Podľa ministra pracovná skupina zložená z predstaviteľov ministerstiev hospodárstva, financií, práce a regulačného úradu spôsob, ako čo najlepšie identifikovať ľudí, ktorí pri platení za energie potrebujú pomoc.

Vláda rokovala o koncepcii boja s energetickou chudobou ešte v júni 2014. Pre nezhody však neprijala definitívne stanovisko. Nezhody sa týkali najmä toho, či sa má energetická chudoba na Slovensku riešiť prostredníctvom zavedenia špeciálnej tarify cien energií pre sociálne slabších občanov alebo poskytnutím sociálnej dávky.

Zavedenie špeciálnej tarify obhajoval najmä Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je strojcom prvej koncepcie boja s energetickou chudobou. Jeho návrh sa však stretol v pripomienkovom konaní s relatívne silnou vlnou kritiky najmä od dodávateľov energií. Tí upozorňovali predovšetkým na to, že energetickú chudobu by mal riešiť štát cez svoju sociálnu politiku. Regulačný úrad návrh v pripomienkovom konaní obhajoval tým, že ochrana spotrebiteľov pred energetickou chudobou musí byť postavená na previazaní sociálnej a energetickej politiky štátu.

Energetická chudoba znamená ťažkosť alebo neschopnosť udržať v príbytku vhodné teplotné podmienky, ako aj ťažkosť alebo neschopnosť mať k dispozícii za primeranú cenu iné základné energetické služby. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa za príjemnú teplotu v obývacej izbe považuje 21 °C a v ostatných miestnostiach 18 °C. Najzraniteľnejšie sociálne skupiny sú práve skupiny s nízkymi príjmami. Sem patria osoby staršie ako 65 rokov, osamelí rodičia, nezamestnaní alebo osoby poberajúce sociálne dávky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

8. mája 2016