Plavčan: Chcem posilniť uznávanie neformálneho vzdelávania

Cieľom je, aby ľudia mohli na základe preukázania svojich vedomostí, zručností a kompetencií získať kvalifikáciu, ktorá by bola uplatniteľná pri získavaní zamestnania.BRATISLAVA 8. mája (WebNoviny.sk) – Minister školstva Peter Plavčan chce posilniť uznávanie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa. Ako minister povedal pre agentúru SITA, ambíciou je, aby človek mohol preukázať zriadenej komisii svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré nadobudol nielen z formálneho či neformálneho vzdelania, ale aj informálneho učenia sa.

Informálne učenie je pritom neinštitucionálne vzdelávanie chápané ako celoživotný proces získavania vedomostí, zručností a postojov v každodennom živote. Tieto vedomosti, zručnosti či kompetencie by mu následne komisia mohla uznať a získal by certifikát o kvalifikácii, prípadne aj stupeň vzdelania.

Uznávanie vedomostí, zručností a kompetencií z neformálneho vzdelávania či informálneho učenia sa je podľa Plavčana európsky trend. Minister zároveň pripomína, že niečo sa už podarilo v zákone o uznávaní odborných kvalifikácii.

„Ak v súčasnosti príde na Slovensko migrant a nemá doklady o vzdelaní, máme spôsob, ako zistiť jeho stupeň vzdelania. Môže sa tak zaradiť do procesu vzdelávania a získať európsky doklad o vzdelaní. Získa tak nepredstaviteľné prínosy pre svoj budúci život v Európe“, hovorí Plavčan s tým, že takýto systém by chcel zaviesť v širšom rozsahu aj pre uznávanie kvalifikácií pre pracovný trh.

Ľudia by tak na základe preukázania svojich vedomostí, zručností a kompetencií mohli získať kvalifikáciu, ktorá by bola uplatniteľná na trhu práce pri získavaní zamestnania.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

8. mája 2016