Pellegriniho vláda schválila novelu zákona o eurofondoch, ktorá upravuje aj agrodotácie

364048_ek 676x453.jpg

BRATISLAVA 6. marca (WebNoviny.sk) – Ministri na stredajšom rokovaní vlády odsúhlasili zmeny zákonov, ktoré reagujú na zistenia auditov Európskej komisie. Kabinet schválil novelu zákona o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a ďalších zákonov.

Maximálna miera ochrany

Cieľom pripravených zmien je reflektovať na zistenia auditov Európskej komisie tak, aby bola garantovaná maximálna miera ochrany práv a právom chránených záujmov žiadateľov a potenciálnych žiadateľov v každej fáze uchádzania sa o príspevok z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Vládou schválené zmeny sa týkajú úpravy dvojkolového systému výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a rozsahu práv žiadateľov pri uplatnení obrany voči každému negatívnemu rozhodnutiu, zjednoznačnenia existujúceho legislatívneho textu v oblasti finančného riadenia, ako aj vytvorenia priestoru pre zníženie administratívnej záťaže žiadateľa v etape posudzovania projektových zámerov.

Úprava osobitostí programov

Cieľom je reflektovať aj na potrebu úpravy osobitostí programov cezhraničnej spolupráce, ktoré vyplynuli z implementačnej praxe aplikácie nariadenia Rady EÚ o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca.

Novelu zákona predložil na stredajšie rokovanie vlády SR vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Patrik Krauspe na základe Plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2019. Zmeny by mali nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2019.

Viac k témam: agrodotácie, EK Európska komisia, eurofondy
Zdroj: Webnoviny.sk – Pellegriniho vláda schválila novelu zákona o eurofondoch, ktorá upravuje aj agrodotácie © SITA Všetky práva vyhradené.

6. marca 2019