Obchvat Bratislavy môžu doplnkovo podporiť aj peniaze EÚ

Členovia monitorovacieho výboru schválili zmeny v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

BRATISLAVA 18. apríla (WebNoviny.sk) – Na doplnkové financovanie výstavby obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 môžu byť využité aj peniaze Európskej únie (EÚ). Členovia monitorovacieho výboru podľa ministerstva dopravy totiž v pondelok schválili zmeny v Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 (OPII). O podpise koncesnej zmluvy na realizáciu projektu verejno-súkromného partnerstva pre výstavbu a prevádzku úsekov D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7 v hlavnom meste a okolí rozhodne minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely (nominant Siete) na základe posudku svojho expertného tímu.

Rozhodnutie o revízii Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra nepredbieha rozhodnutie expertnej komisie, ktorá posudzuje doterajší priebeh prípravy projektu diaľničného obchvatu Bratislavy D4/R7. Týmto krokom vytvárame priestor na úsporu verejných financií v prípade, že projekt podporený bude,“ povedal minister dopravy Roman Brecely. Zmenu v operačnom programe bude ešte schvaľovať vláda a následne ju bude posudzovať Európska komisia.

Bude vyčíslená úspora verejných zdrojov

Stratégia implementácie prioritnej osi 2 v OPII sa podľa rezortu dopravy revíziou rozširuje o možnosti financovania aktivít spojených s výstavbou nových úsekov diaľnic na súhrnnej transeurópskej dopravnej sieti TEN-T. Doteraz bolo možné v rámci tejto oblasti podpory financovať len výstavbu úsekov na základnej TEN-T sieti. „Na rozdiel od implementácie projektov na diaľniciach D1 a D3, pri ktorých sú prijímateľovi zdroje OPII poskytované formou nenávratného grantu, financovanie výstavby diaľnice D4 by bolo realizované formou pôžičky cez finančné nástroje v národnom investičnom fonde Slovak Investment Holding, a.s. Úspora verejných zdrojov bude vyčíslená v rámci finančného uzatvárania projektu,“ informovala hovorkyňa ministerstva dopravy Karolína Ducká.

Zvýšenie využívania finančných nástrojov bolo jedným z odporúčaní Európskej komisie Slovensku pri tvorbe a schvaľovaní operačných programov na programové obdobie 2014 – 2020. Finančné nástroje majú pre európske investičné a štrukturálne fondy rastúci význam pre ich pákový efekt a schopnosť kombinovať rôzne formy verejných a súkromných investícií na podporu cieľov verejnej politiky.

Ministerstvo dopravy na realizáciu dopravných projektov cez finančné nástroje v rámci OPII vyčlenilo takmer 140 miliónov eur. Z tejto sumy je možné na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest použiť maximálne 51,7 milióna eur, pričom snahou ministerstva je, aby tieto zdroje smerovali aj na financovanie výstavby diaľnice D4,“ priblížila Ducká.

Prioritou je dokončenie a skvalitnenie siete diaľnic a rýchlostných ciest

Na realizáciu projektov v oblasti dopravy je v rámci OPII v novom programovom období vyčlenených z fondov EÚ 3,139 mld. eur a zároveň z finančného Nástroja na prepájanie Európy (CEF) 743 mil. eur. Na rozvoj informačnej spoločnosti, časť OPII, je určených zo zdrojov EÚ 806 mil. eur. Prioritou je dokončenie a skvalitnenie siete diaľnic a rýchlostných ciest, ako aj zlepšenie dostupnosti menej rozvinutých regiónov ich napojením na sieť TEN-T. Na tieto ciele je alokovaných 43,8 % zdrojov OPII na dopravu a CEF. Na ciele v oblasti železníc vrátane mestskej dopravy bolo alokovaných 51,49 % z týchto zdrojov. Na základe analýzy potrieb predstavujú náklady na výstavbu a modernizáciu dopravnej cestnej, železničnej a vodnej infraštruktúry v rámci siete TEN-T do roku 2020 približne 6,82 mld. eur, čo značne prevyšuje možnosti verejných financií štátu.

Cez OPII má byť postavených 115 kilometrov nových diaľnic a rýchlostných ciest, zmodernizovaných 300 kilometrov ciest prvej triedy a 110 kilometrov železničných tratí. Pribudne 35 nových vlakových súprav, obnovené budú električkové trate v Bratislave a Košiciach, dodaných má byť 78 nových vozidiel MHD a vybuduje sa osem terminálov osobnej dopravy. Zmodernizovaný bude verejný prístav v Bratislave a všetky domácnosti by mali byť pokryté širokopásmovým pripojením k internetu s rýchlosťou minimálne 30 Mbit/s.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. apríla 2016