O týždeň sú deviate parlamentné voľby od pádu komunizmu

Voľby do národnej rady sa riadia novými pravidlami, napríklad pod hrozbou pokuty 33 eur je zakázané brať so sebou z volebnej miestnosti nepoužité hlasovacie lístky.BRATISLAVA 27. februára (WebNoviny.sk) – Presne o týždeň čakajú Slovensko deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989. Zároveň ide o prvé voľby, ktoré sa budú riadiť novou volebnou legislatívou schválenou Národnou radou (NR) SR v roku 2014. Rozhodnúť o zložení Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) môže približne 4,4 milióna voličov.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžiadajú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najviac však o dve hodiny. Riadi ich Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá zároveň zistí a zverejní výsledky volieb.

O hlasy voličov sa uchádza spolu 23 politických subjektov – strán aj hnutí.

Voľby do NR SR sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani. O hlasy voličov sa uchádza spolu 23 politických subjektov – strán aj hnutí.

Odporúčame:

Kandidátky – parlamentné voľby 2016

Na ich kandidačných listinách bolo po ich zaregistrovaní vlani začiatkom decembra spolu 2914 kandidátov, z nich 719 žien a 2 195 mužov. K 25. februáru sa vzdali kandidatúry piati a 16 kandidátov odvolali politické subjekty, ktoré ich nominovali. Z 21 kandidátov, ktorí už nebojujú o voličské hlasy, je 10 žien. Kandidát sa môže vzdať alebo ho môžu odvolať najneskôr do 48 hodín pred začiatkom volieb, čo je presne do 3. marca do 07:00.

Okrem kandidátov sa môže zmeniť aj počet kandidujúcich strán, a to v prípade, že sa niektorá z politických strán rozhodne nejsť do volieb a stiahne svoju kandidačnú listinu. Môže to spraviť tiež najneskôr do 48 pred voľbami. Stiahnutie kandidačnej listiny politickou stranou alebo koalíciou, vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

Posledné volebné prieskumy sa dali zverejniť 19. februára

Kandidujúce strany či hnutia mohli po novom začať volebnú kampaň dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR, teda 12. novembra 2015.

Volebná kampaň sa skončí 48 hodín pred dňom konania volieb, čo bude vo štvrtok 3. marca o 7:00. Politická reklama, ktorá sa médiách vysiela od 13. februára sa taktiež môže vysielať len do 3. marca. Posledné volebné prieskumy sa dali zverejniť 19. februára, teda 14 dní pred voľbami. V deň volieb až do skončenia hlasovania je zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov zakázané.

Nový zákon o volebnej kampani určil politickým stranám a hnutiam limit na kampaň k voľbám do Národnej rady SR tri milióny eur vrátane DPH. Prostriedky na kampaň musia viesť na osobitnom transparentnom účte. Novinkou taktiež je, že voliči si po hlasovaní nesmú nechať nepoužité hlasovacie lístky. Ak by si ich nechali, bol by to priestupok, za ktorý je pokuta 33 eur.

Agentúru SITA o tom informovala zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej nádoby.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 20 275 Slovákov

Voličov informovali o konaní volieb obce, ktoré do každej domácnosti do začiatku februára doručili oznámenie o čase, mieste a spôsobe hlasovania. V obciach, kde je možné v úradnom styku používanie jazykov národnostných menšín, sa na základe zákona o používaní jazykov národnostných menšín volebné oznámenia posielali aj v jazyku národnostnej menšiny. Voliť sa dá iba s občianskym preukazom. Pas sa na hlasovanie použiť nedá, nie je v ňom totiž uvedené trvalé bydlisko. Ak voliči požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu a v deň volieb ho ešte nebudú mať, stačí, ak okrskovej volebnej komisii predložia žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z polície.

Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov. Voliť sa dá aj mimo trvalého bydliska. Na hlasovanie v ľubovoľnej volebnej miestnosti si treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, čo budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou. Túto možnosť využilo v porovnaní s voľbami v roku 2012 trikrát viac Slovákov.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 20 275 Slovákov žijúcich v zahraničí. Z nich 1196 Slovákov s trvalým pobytom mimo SR požiadalo o voľbu poštou ministerstvo vnútra, ktoré už od tejto skupiny voličov začalo dostávať návratné obálky s hlasmi. Ostatní sa museli obrátiť na obec či mesto, kde majú trvalý pobyt. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Prvovoličov je približne 68-tisíc

Za poslanca NR SR môže byť zvolený občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahne vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Prekážkou práva byť volený za poslanca parlamentu je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a zbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Na predchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa konali 10. marca 2012, sa z celkového počtu 4392 451 oprávnených voličov zúčastnilo 2 596 443 ľudí, čo znamená 59,11-percentnú účasť. Počty voličov sa však odvtedy mohli mierne zmeniť. Do volebného výsledku môžu zasiahnuť aj tí, čo majú po prvý raz v živote právo rozhodnúť o obsadení 150 poslaneckých kresiel parlamentu.

Počet prvovoličov, pre ktorých to budú vôbec prvé voľby, je približne 68-tisíc. Tých, čo môžu po prvý raz využiť svoje voličské právo v parlamentných voľbách, je približne 196-tisíc, agentúru SITA o tom informoval hovorca Štatistického úradu SR Marián Jánošík. Štatistický úrad tradične pred voľbami robí tri skúšky spracovania volebných výsledkov, dve boli vo februári a záverečná sa uskutoční pár dní pred voľbami.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

27. februára 2016