O mesiac sú prvé voľby do parlamentu podľa nových pravidiel

Právo voliť vo voľbách do Národnej rady SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov, po prvý raz svoje voličské právo bude môcť využiť 68-tisíc mladých ľudí.BRATISLAVA 5. februára (WebNoviny.sk) – O mesiac, v sobotu 5. marca, čakajú Slovensko deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989. Zároveň ide o prvé voľby, ktoré sa budú riadiť novou volebnou legislatívou schválenou Národnou radou (NR) SR v roku 2014.

Rozhodnúť o zložení NR SR môže približne 4,4 milióna voličov. Na predchádzajúcich parlamentných voľbách, ktoré sa konali 10. marca 2012, sa z celkového počtu 4 392 451 oprávnených voličov zúčastnilo 2 596 443 ľudí, čo znamená 59,11-percentnú účasť. Počty voličov sa však odvtedy mohli mierne zmeniť.

Odporúčame:

Kandidátky – parlamentné voľby 2016

Do volebného výsledku môžu zasiahnuť aj tí, čo majú po prvý raz v živote právo rozhodnúť o obsadení 150 poslaneckých kresiel parlamentu. Počet prvovoličov, pre ktorých to budú vôbec prvé voľby, je približne 68-tisíc. Tých, čo môžu po prvý raz využiť svoje voličské právo v parlamentných voľbách, je približne 196-tisíc, agentúru SITA o tom informoval hovorca Štatistického úradu SR Marián Jánošík s tým, že ide o údaje z demografickej štatistiky.

Ako dodal, štatistický úrad tradične pred voľbami urobí tri skúšky spracovania volebných výsledkov, dve vo februári a záverečnú v marci.

Platí nová volebná legislatíva

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa riadia novou volebnou legislatívou, zákonom o podmienkach výkonu volebného práva a zákonom o volebnej kampani. Spolu 23 politických subjektov, ktoré sa uchádzajú o hlasy voličov, mohlo po novom začať volebnú kampaň dňom, v ktorom vyhlásenie volieb zverejnili v Zbierke zákonov SR, teda 12. novembra 2015.

Volebná kampaň sa skončí 48 hodín pred dňom konania volieb, čo bude 3. marca o 7:00. Politická reklama sa v médiách môže vysielať od 13. februára do 3. marca. Posledné volebné prieskumy sa dajú zverejniť 19. februára, 14 dní pred voľbami a v deň volieb až do skončenia hlasovania je zverejňovanie výsledkov volebných prieskumov zakázané.

Nový zákon o volebnej kampani určil politickým stranám a hnutiam limit na kampaň k voľbám do Národnej rady SR tri milióny eur vrátane DPH. Prostriedky na kampaň musia viesť na osobitnom transparentnom účte. Novinkou taktiež je, že voliči si po hlasovaní nesmú nechať nepoužité hlasovacie lístky. Ak by si ich nechali, bol by to priestupok, za ktorý je pokuta 33 eur.

Ako pre agentúru SITA povedala zapisovateľka Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Eva Chmelová, dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu. Voličov pred odchodom z volebnej miestnosti upozorní okrsková volebná komisia, aby nepoužité hlasovacie lístky odložili do pripravenej nádoby.

Voliť sa dá iba s občianskym preukazom

Voličov musí o konaní volieb informovať obec, ktorá doručí najneskôr do 9. februára do každej domácnosti oznámenie o čase, mieste a spôsobe hlasovania. V obciach, kde je možné v úradnom styku používanie jazykov národnostných menšín, sa na základe zákona o používaní jazykov národnostných menšín posielajú volebné oznámenia aj v jazyku národnostnej menšiny.

Voliť sa dá iba s občianskym preukazom. Pas sa na hlasovanie použiť nedá, nie je v ňom totiž uvedené trvalé bydlisko. Ak voliči požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu a v deň volieb ho ešte nebudú mať, stačí, ak okrskovej volebnej komisii predložia žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z polície.

Právo voliť do NR SR má každý občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši vek 18 rokov. V parlamentných voľbách sa dá voliť aj mimo trvalého bydliska. Na hlasovanie v ľubovoľnej volebnej miestnosti si treba vopred vybaviť hlasovací preukaz. Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, čo budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou. Túto možnosť využilo v porovnaní s voľbami v roku 2012 trikrát viac Slovákov.

Zo zahraničia chce voliť vyše 20-tisíc Slovákov

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 20 275 Slovákov žijúcich v zahraničí. Z nich 1196 Slovákov s trvalým pobytom mimo SR požiadalo o voľbu poštou ministerstvo vnútra. Ostatní sa museli obrátiť na obec či mesto, kde majú trvalý pobyt.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca NR SR môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dosiahne vek 21 rokov a má trvalý pobyt na území Slovenska. Prekážkou práva byť volený za poslanca parlamentu je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené a zbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Voľby sa uskutočnia v sobotu 5. marca od 07:00 do 22:00. Ak si to vyžiadajú miestne podmienky, môžu sa volebné miestnosti otvoriť skôr, najviac však o dve hodiny. Voľby riadi Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán, ktorá zároveň zistí a zverejní výsledky volieb.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

5. februára 2016