Nový spôsob separácie amerícia od ruských vedcov

BRATISLAVA 28. decembra (WBN/PR) – Vedci z Inštitútu fyzikálnej chémie a elektrochémie Ruskej akadémie vied z výskumného ústavu VNIINM (súčasť palivovej spoločnosti TVEL) a podniku Majak úspešne vykonali experimentálnu separáciu amerícia a curia z použitého jadrového paliva. Nový postup znamená významný krok pri zavádzaní tejto technológie do praxe.

Experiment prebehol v rámci projektu Proryv (Prielom), ktorého cieľom je aplikovať technológie pre uzavretie jadrového palivového cyklu z vedeckých ústavov do priemyselnej praxe. V jadrovom palive sa počas prevádzky generujú transurány (prvky s vyšším protónovým číslom ako urán). Jedným z nich je napríklad amerícium, ktoré má relatívne dlhý polčas rozpadu.

Čiastkovou úlohou projektu Proryv je vyvinúť technológiu na separáciu amerícia z použitého jadrového paliva, aby mohlo byť pridávané do čerstvého paliva a „spaľované“ v reaktoroch.

Unikátnosť postupu použitého ruskými vedcami spočíva v tom, že je možné ju ľahko škálovať tak, aby bola použiteľná aj v priemyselnom meradle. Taktiež v tom, že vďaka tomuto postupu bude možné už čoskoro dôjsť ku skutočnému „spaľovaniu“ amerícia v reaktore. Umožniť to má rýchly reaktor BN-800, ktorý sa aktuálne nachádza vo fáze energetického spúšťania.

Nutná je tiež separácia amerícia od ďalšieho transuránu – curia, pretože v súčasnosti je možné „spaľovať“ v reaktoroch iba amerícium. Ruským vedcom sa podarilo získať 60 gramov amerícia z menej ako jedným percentom obsahu curia. Dosiahnutie takejto čistoty umožnili skúsenosti z výskumných prác vykonaných predtým v Inštitúte fyzikálnej chémie a elektrochémie a v podniku Majak.

„Jednou z dôležitých úloh stojacou pred rýchlymi reaktormi pri uzatváraní palivového cyklu je zavedenie spaľovania plutónia, neptúnia a amerícia. Na rozdiel od curia a ďalších dlhodobých transuránov sme amerícium schopní už dnes spaľovať v rýchlych reaktoroch a zmenšovať tak aktivitu použitého jadrového paliva a skracovať dobu, počas ktorej je nutné ho izolovať od životného prostredia,“ povedal Andrej Šadrin, generálny riaditeľ ústavu VNIINM.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

28. decembra 2015