Nadácia VÚB: viac ako pol milióna eur na dobré veci

BRATISLAVA 26. januára (WBN/PR) – Takmer stovka podporených projektov – to je bilancia Nadácie VÚB za uplynulý rok. Najviac prostriedkov získali aktivity zamerané na charitatívnu pomoc, vzdelanie, kultúrne dedičstvo a umenie.

„Investície do mladých talentov a vzdelávania ako aj charitatívna pomoc – to boli priority nadácie v uplynulom roku. Prerozdelili sme viac ako pol milióna eur na projekty celoslovenského i lokálneho charakteru. Niektoré z nich majú dlhšiu tradíciu, ako napríklad súťaž na podporu výtvarného umenia Maľba, ktorá oslávila prvú dekádu fungovania. Pustili sme sa aj do nových programov, napríklad v oblasti pomoci komunitám,“ povedal Alexander Resch, predseda Správnej rady Nadácie VÚB.

Najväčší podiel financií 35% smeroval do podpory charitatívnych projektov. Vzdelávacie projekty získali 26% a umenie a kultúrne dedičstvo 25%. Novinka – komunitné projekty – získala v prvom roku svojho fungovania 14% z pridelených prostriedkov.

Charitatívne projekty sú dôležité

Podpora zlepšovania kvality života znevýhodnených ľudí, pomoc pri ich začleňovaní sa do života a pomoc zdravotníckym zariadeniam – to boli priority uplynulého roku. Nadácia pomohla napríklad sumou 30 000 eur organizáciám, ktoré poskytujú animoterapiu a arteterapiu. Pokračovala aj spolupráca s piešťanským rehabilitačným strediskom Adeli. Vďaka nadácii sa tu liečia deti, ktorých rodičia by si inak tento pobyt nemohli dovoliť. Výrazná suma bola vyčlenená aj na riešenie humanitárnej krízy počas uplynulej jesene. Pomocnú ruku nadácia podala aj Únii nevidiacich Slovenska, onkológii Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave či Národnému registru darcov kostnej drene. V roku 2015 pomáhala aj prostredníctvom nového grantového programu Štartovné, určeného na sociálnu výpomoc chorým a sociálne slabším.

Vzdelanie potrebuje podporu

V oblasti vzdelania kladie Nadácia VÚB dôraz na výchovu mladých ekonómov, preto opäť vyhlásila súťaž vedeckých prác Economicus a jej víťazom venovala finančnú odmenu. V roku 2015 začala spoluprácu so start-upovým inkubátorom Impact Hub a spoločne zrealizovali sériu workshopov pre mladých podnikateľov aj Biznis akadémiu pre podnikavé ženy zameranú na začínajúce podnikateľky. Príspevok na skvalitnenie vzdelávania získali aj Ekonomická univerzita v Bratislave a Fakulta manažmentu Univerzity Komenského.

Umenie a pamiatky sú srdcovou záležitosťou
Nadácia VÚB dlhoročne podporuje mladých slovenských umelcov. Je tradičným vyhlasovateľom súťaží Maľba (vlani to bol jubilejný 10. ročník) a Foto roka (8. ročník). Minulý rok nadácia zorganizovala aj mimoriadnu prehliadku, ktorá verejnosti predstavila diela laureátov doterajších 10 ročníkov Maľby v Banskej Bystrici a na Bratislavskom hrade.

Medzi dlhodobé nadačné aktivity podporujúce kultúrne dedičstvo patrí záchrana banskoštiavnickej kalvárie, ktorá v roku 2015 získala okrem tradičného každoročného príspevku 66 000 eur aj dar od materskej spoločnosti VÚB Intesa Sanpaolo v hodnote 51 000 eur. Bol použitý na zreštaurovanie vzácnych reliéfov, ktoré sú súčasťou výzdoby kaplniek na kalvárii. Vďaka pomoci nadácie sa začalo viacero obnov historických objektov: v bazilike v Marianke prebieha obnova klenby, významnú finančnú pomoc získal napríklad Rímsky vodopád pri betliarskom kaštieli, ukončená bola rekonštrukcia vitrážových okien v Spišskej Kapitule a reštaurovanie morového stĺpu Immaculata v Košiciach.

Aj pri kultúrnej udalosti roka stála Nadácia VÚB. Ako generálny partner prestížneho festivalu súčasného umenia Biela noc sa stala súčasťou najnavštevovanejšieho festivalu umenia. Bratislava i Košice sa na jednu výnimočnú noc zmenili na nevšedné galérie plné svetelných exponátov.

Nadácia VÚB prispela aj do novozaloženého Dunajského fondu, ktorý koordinuje finančné a iné zdroje na podporu verejnoprospešných rozvojových aktivít pozdĺž celého toku Dunaja na slovenskom území. V rámci aktuálne vyhlásenej grantovej schémy budú podporené projekty na prepojenie rieky s mestským prostredím a ochranu prírodných hodnôt a zdrojov.

Nová grantová schéma
Novinkou v činnosti nadácie bol program Komunitné granty, ktorý prerozdel 80 000 eur na osem projektov v každom z krajov Slovenska. „Veľký záujem o túto grantovú schému potvrdil skutočnosť, že aj u nás ožívajú komunity, ktoré majú snahu zlepšovať veci vo svojom okolí,“ uviedol Alexander Resch, predseda správnej rady Nadácie VÚB

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

26. januára 2016