Na slovenských vysokých školách štrajkuje 443 zamestnancov

Najviac zo štrajkujúcich zamestnancov na vysokých školách pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave.BRATISLAVA 17. februára (WebNoviny.sk) – Do štrajku na vysokých školách do dnešného rána vstúpilo 443 zamestnancov vysokých škôl. Na dnešnom brífingu to povedal Juraj Halas z Iniciatívy vysokoškolských učiteľov. Vysokoškolskí zamestnanci týmto krokom chcú vyjadriť solidaritu s kolegami v regionálnom školstve.

Najviac zo štrajkujúcich zamestnancov na vysokých školách pracuje na Univerzite Komenského v Bratislave, kde je 237 štrajkujúcich. Z toho je 80 na Filozofickej fakulte, 73 na Prírodovedeckej fakulte a 58 na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici je 64 štrajkujúcich, Vysoká škola múzických umení v Bratislave má 25 zamestnancov v štrajku, Žilinská univerzita v Žiline 23, Vysoká škola výtvarných umení 21, Slovenská technická univerzita v Bratislave 21, Prešovská univerzita v Prešove 18. Na ostatných vysokých školách na Slovensku je zatiaľ v štrajku menej ako desať zamestnancov.

„Vďaka nášmu štrajku zostáva téma požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov živá. Slovensko neprestáva hovoriť o problémoch učiteľov i celého vzdelávacieho systému, ktorý desaťročia trestuhodne zanedbávalo. Štrajkom sme vyslali jasný signál súčasnej i každej budúcej vláde Slovenskej republiky – signál o tom, že vysokoškolskí pedagógovia sú i budú pripravení postaviť sa na obranu záujmov svojich kolegýň a kolegov, ktoré sú napokon totožné so záujmami nás všetkých,“ povedal dnes Halas. Trojtýždňový ostrý štrajk v regionálnom školstve sa podľa Iniciatívy vysokoškolských zamestnancov zapíše do dejín Slovenska. „Je pre nás veľká česť, že ako zamestnanci vysokých škôl sme k nemu pripojili ďalšiu udalosť, ktorá v moderných dejinách Slovenska nemá precedens: solidárny štrajk za splnenie požiadaviek kolegov z rezortu vzdelávania,“ dodal Halas.

Odporúčame:

Požiadavky učiteľov podporili v Trnave čiernymi dáždnikmi

Vysokoškolskí učitelia prebrali štafetu, vstúpili do štrajku

Do Spojenej školy Novohradská neprišlo 504 žiakov

Rodičia sa pridávajú k štrajku, svoje deti nepošlú do školy

Učitelia prerušia štrajk, štafetu preberú vysoké školy

Medzi štrajkujúcimi zamestnancami sú pedagógovia, vedeckí pracovníci aj nepedagogickí zamestnanci. Podľa internetovej stránky Iniciatívy slovenských učiteľov www.isu.sk sú zamestnanci z 18 vysokých škôl z celého Slovenska. V zozname zapojených vysokých škôl sú Ekonomická univerzita v Bratislave, Katolícka univerzita v Ružomberku, Prešovská univerzita v Prešove, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Trnavská univerzita v Trnave, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Vysoká škola múzických umení v Bratislave, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave a Žilinská univerzita v Žiline.

Vysokoškolskí zamestnanci do štrajku vstupujú na protest voči spôsobu, akým sa zaobchádza s ich kolegami, na znak nesúhlasu so súčasným spoločenským postavením učiteľov, no predovšetkým na podporu troch požiadaviek Iniciatívy slovenských učiteľov. Do štrajku vstúpili v pondelok 15. februára a prevzali tak štrajkovú štafetu od učiteľov v materských, základných a stredných školách, ktorí svoj štrajk prerušili a ostávajú v štrajkovej pohotovosti.

Štrajk učiteľov materských, základných a stredných škôl sa začal v pondelok 25. januára. Slovenská komora učiteľov a tiež Iniciatíva slovenských učiteľov vládu žiadajú, aby legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve od 1. januára 2016 o 140 eur. Od 1. januára 2017 následne žiadajú ďalšie zvýšenie o 90 eur. Ďalšou požiadavkou je zvýšenie rozpočtov ministerstva školstva a ministerstva vnútra na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami.

Poslednou požiadavkou je, aby vláda prijala novelu zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov a obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity. Súčasne by tiež novela zaviazala ministra školstva vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. februára 2016