Na programy zlepšenia života Rómov pôjde 75 miliónov eur

Programy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity zamestnajú 1 184 pracovníkov.BRATISLAVA 17. januára (WebNoviny.sk) – Na programy, ktoré zlepšia život Rómov v lokalitách, kde sú životné podmienky najhoršie, pôjde zo štrukturálnych fondov 75 miliónov eur. Programy Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity tak zamestnajú 1 184 pracovníkov. Ako ďalej agentúru SITA informovala Iveta Duchoňová z úradu, ľudia budú pracovať v teréne.

Z 1 184 ľudí bude 405 v komunitných centrách, 529 bude terénnych sociálnych a terénnych pracovníkov a 250 pedagogických asistentov v materských školách. Úrad rómskeho splnomocnenca Petra Polláka je v programovom období 2014 až 2020 prijímateľom finančnej podpory z Európskeho sociálneho fondu cez Operačný program Ľudské zdroje.

Úrad bude dohliadať na realizáciu programov, ktoré budú zamerané na podporu vzdelávania detí v ranom detstve, terénnu sociálnu prácu a asistenciu pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov v 150 vybraných obciach a mestách ako aj na činnosť komunitných centier v 135 obciach a mestách. Programy bude Pollákov úrad implementovať cez národné projekty Take away, Komplexná podpora pre integráciu obyvateľov MRK a Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK.

„Na základe schválených projektových zámerov komisiou ministerstva vnútra pre Operačný program Ľudské zdroje pristúpil úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k príprave návrhov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na realizáciu národných projektov tak, aby po skončení programového obdobia 2007 až 2013 nezostali mnohé obce a mestá bez finančnej podpory na terénnu sociálnu prácu a činnosť komunitných centier,“ vysvetlil rómsky splnomocnenec Peter Pollák.

Návrhy zaslal úrad koncom minulého roka na pripomienkovanie sprostredkovateľskému orgánu rezortu vnútra pre daný operačný program. Úrad žiadosť o nenávratný finančný príspevok predloží hneď, ako sprostredkovateľský orgán zverejní výzvu.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

17. januára 2016