Mladých ekonómov čaká svetový semester

BRATISLAVA 29. januára (WBN/PR) – Vďaka grantovému programu Hosťujúci profesor zažijú študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave atmosféru štúdia v zahraničí priamo na svojej alma mater. V budúcom školskom roku posilnia pedagogický tím na jeden semester dve veľké mená z Utah State University a pražskej Univerzity Karlovej.

Kapacity z USA aj Česka

Nadácia VÚB už po ôsmykrát financuje hosťovanie zahraničných profesorov na slovenských vysokých školách s ekonomickým zameraním. Na semestrálne štúdium u medzinárodných kapacít sa môžu tešiť študenti Ekonomickej univerzity v Bratislave. Nadácia poskytla grant v hodnote 75 000 eur na pôsobenie dvoch odborníkov.

Pozvanie na hosťovanie prijal profesorJohn Gilbert z Utah State University, ktorý bude prednášať
o medzinárodnej ekonómii, ako aj o teórii a politike medzinárodného obchodu. Je špecialistom na medzinárodný obchod a ekonomické analýzy. Profesor Roman Horváth z Univerzity Karlovej v Prahe poslucháčom priblíži menovú ekonómiu, aplikovanú ekonometriu a problematiku finančnej stability. Okrem pedagogickej činnosti sa venuje intenzívnemu publikovaniu ako šéfredaktor časopis Czech Journal of Economics and Finance. V školskom roku 2016/2017 strávia obaja na Slovensku celý jeden semester. Okrem výučby sa budú podieľať na aj vedeckom výskume univerzity a práci s doktorandmi na spoločnom výskumnom projekte.

Skúsenosti zo sveta sú neoceniteľné
Intenzívnu spoluprácu našich ekonomických vysokých škôl s významnými zahraničnými odborníkmi podporuje Nadácia VÚB od roku 2009. Vďaka grantovému programu Hosťujúci profesor už na Slovensko zavítali odborníci z USA, Francúzska, Veľkej Británie i Maďarska.

„Spolupráca so zahraničnými univerzitami je nielen prestížna, ale aj veľmi dôležitá pre vysokoškolských pedagógov i študentov. Prináša prínosný pohľad zvonka. Umožňuje kontakt s inými pedagogickými postupmi a dáva priestor na spoločnú prácu na výskumných projektoch. Je to cenná skúsenosť, ktorá môže mladých ľudí na univerzitách nielen motivovať, ale tiež pomôcť im pri hľadaní profesionálneho smerovania,“ zhodnotila garantka programu Elena Kohútiková, zástupkyňa generálneho riaditeľa VÚB banky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

29. januára 2016