Ministerstvo vnútra poskytne dotácie na obydlia v osadách

Väčšia časť financií, takmer 12 miliónov eur, pôjde na podporu výstavby obydlí a podporu sociálnych podnikov z prioritnej osi 6 operačného programu, ktorá je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a viac ako dva milióny eur zo štátneho rozpočtu

BRATISLAVA 13. decembra (WebNoviny.sk) – Ministerstvo vnútra chce ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) zabezpečiť dotáciou pre svojpomocnú výstavbu obydlí a podporu sociálnych podnikov v hodnote 13,5 milióna eur dlhodobo udržateľnú formu pomoci pre marginalizované rómske komunity.

Agentúru SITA o tom informoval Tlačový odbor rezortu vnútra s tým, že tieto finančné prostriedky majú návratový charakter. Väčšia časť financií, takmer dvanásť miliónov eur pôjde na podporu výstavby z prioritnej osi 6 operačného programu, ktorá je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a viac ako dva milióny eur zo štátneho rozpočtu. O finančný príspevok budú môcť požiadať obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, ale aj mimovládne neziskové organizácie.

Vybudovanie minimálne 500 rómskych obydlí

Finančné nástroje v rámci prioritnej osi 6 operačného programu podporia mikropôžičkové programy zamerané na svojpomocnú výstavbu obydlí marginalizovaných rómskych komunít,“ uvádza rezort vnútra. Podľa riaditeľky odboru pre inklúziu marginalizovaných rómskych komunít Lucie Rozkopálovej sa tieto peniaze požijú konkrétne na vybudovanie minimálne 500 rómskych obydlí s dobrými podmienkami bývania, pričom „… .tieto zmeny sa dotknú najmenej 3 334 osôb„.

Prvú časť finančných prostriedkov už rezort vnútra poskytol Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, ktorá ich prevedie do základného imania Slovenského investičného holdingu. Odtiaľ budú financie smerovať finančným sprostredkovateľom, napríklad komerčným bankám a iným inštitúciám zo súkromného sektora, ktorí budú mať na starosti proces samotného financovania konkrétnych projektov formou rôznych finančných príspevkov, napríklad úverov.

Pozitívny vplyv na rozvoj kapitálového trhu

Finančné nástroje sú vo viacerých krajinách Európskej únie zaužívanou, úspešnou alternatívou k nenávratným finančným príspevkom. Do procesu finančnej podpory umožňujú zapájať expertov zo súkromnej sféry,“ povedala generálna riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková. Výhodu vidí v ich návratnosti v budúcnosti a možnosti ich opätovného použitia. Finančné nástroje považuje EÚ podľa rezortu vnútra za efektívny nástroj z hľadiska ich pozitívneho vplyvu na rozvoj kapitálového trhu a riešenie ekonomickej situácie v SR.

Financie môžu na podporu cieľov operačného programu použiť do konca roka 2020, respektíve osem rokov po ňom O ich následnom využití však rozhodne vláda SR.

Vláda sa zaviazala v decembri 2013 k podpore finančných nástrojov vo výške troch percent zo všetkých operačných programov v programovom období 2014-2020. Slovenský investičný holding, ktorý bude poskytovanie finančnej podpory zastrešovať, vznikol v roku 2014 z iniciatívy Ministerstva financií SR.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

13. decembra 2016