Ministerstvo spravodlivosti chce zmeniť dĺžku kolúznej väzby, navrhuje päťmesačnú lehotu

435591_img_4678 676x450.jpg

16.4.2021 (Webnoviny.sk) – Rezort spravodlivosti navrhuje zavedenie päťmesačnej lehoty kolúznej väzby, teda väzby pre hrozbu ovplyvňovania svedkov zo strany obvineného.

Ako ministerstvo informovalo v tlačovej správe, do medzirezortného pripomienkového konania s týmto cieľom predložilo novelu Trestného poriadku.

Cieľom návrhu je podľa rezortu okrem úpravy lehoty kolúznej väzby aj výslovne v zákone ustanoviť vyšší štandard náležitostí pre návrh na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutia súdu o väzbe.

Inšpirovali sa Českom

Kolúzna väzba podľa novely bude môcť trvať aj dlhšie ako päť mesiacov, ak bolo zistené, že sa obvinený kolúzne správal, či už sám alebo prostredníctvom iných osôb.

Rovnako to platí pre prípad, keď sa vedie trestné stíhanie pre trestný čin spáchaný organizovanou, zločineckou alebo teroristickou skupinou, pre trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, alebo pre trestný čin, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na doživotie.

„Tieto zmeny sú inšpirované českou právnou úpravou,“ uviedol hovorca ministerstva Peter Bubla.

Návrh prináša aj ďalšiu zmenu

Ďalšou zmenou je podľa ministerstva zavedenie obligatórneho súdneho preskúmavania možnosti nahradiť väzbu inštitútmi náhrady väzby.

„V súlade s tým, ako aj s judikatúrou Ústavného súdu SR a zavedenou súdnou praxou, sa explicitne ustanovujú náležitosti návrhu na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenia rozhodnutia súdu o väzbe,“ vysvetlil Bubla.

V prípade kolúznej väzby musí návrh na vzatie obvineného do väzby a odôvodnenie rozhodnutia súdu o väzbe podľa neho obsahovať aj uvedenie konkrétnych skutočností, ktoré zakladajú dôvodnú obavu z kolúzneho správania obvineného, alebo z ktorých je zrejmé, že tak obvinený už konal.

Posilnenie práv obvineného

Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti zdôrazňuje, že návrhom sa majú posilniť práva obvineného umiestneného v kolúznej väzbe ako aj zabezpečiť vyššia kvalita návrhov na vzatie obvineného do väzby a rozhodnutí súdov o väzbe. Návrh je možné pripomienkovať do 6. mája.

Podľa Trestného poriadku sa kolúzna väzba obvineného nariaďuje v prípade, ak existuje riziko, že bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné stíhanie.

„Základná lehota väzby v prípravnom konaní je sedem mesiacov,“ uvádza sa v Trestnom poriadku. Pokiaľ prokurátor žiada jej predĺženie, je povinný najmenej dvadsať pracovných dní pred jej uplynutím podať obžalobu, návrh na schválenie dohody o vine a treste alebo návrh na predĺženie jej lehoty.

Viac k témam: kolúzna väzba, súdnictvo
Zdroj: Webnoviny.sk – Ministerstvo spravodlivosti chce zmeniť dĺžku kolúznej väzby, navrhuje päťmesačnú lehotu © SITA Všetky práva vyhradené.

16. apríla 2021