Maturanti zažijú náročný týždeň, čakajú ich testy

Na vybraných školách budú môcť žiaci absolvovať externú časť maturitnej skúšky elektronickou formou.BRATISLAVA 13. marca (WebNoviny.sk) – Celkovo 45 358 žiakov zo 726 stredných škôl bude budúci týždeň skladať prvú časť maturitnej skúšky. Žiakov čaká externá časť a písomná forma internej časti skúšok. Testy sa v riadnom termíne uskutočnia od utorka 15. marca do piatka 18. marca. Informovala o tom Martina Slušná z komunikačného odboru ministerstva školstva.

V utorok 15. marca absolvujú žiaci testy z predmetov slovenský jazyk a literatúra a slovenský jazyk a slovenská literatúra. V stredu 16. marca ich následne čakajú anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk či taliansky jazyk. Vo štvrtok budú riešiť testy z matematiky a v piatok 18. marca sú naplánované skúšky z maďarského jazyka a literatúry či ukrajinského jazyka a literatúry.

Najviac žiakov, a to až 42 600, sa prihlásilo na test zo slovenského jazyka a literatúry. Z maďarského jazyka a literatúry bude maturovať 1 858 žiakov a ukrajinského jazyka a literatúry 21 žiakov. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským bude 1 864 žiakov maturovať z povinného maturitného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra. Matematiku ako voliteľný predmet si vybralo 6 790 maturantov. Z cudzích jazykov k tým najpočetnejším patrí maturita z anglického jazyka, vybralo si ju 37 052 maturantov, nasleduje maturita z nemeckého jazyka, ktorú si vybralo 5 626 maturantov.

Elektronická maturita bude približne na 150 školách. Presný počet škôl aj žiakov s elektronickou formou skúšky bude známy v deň konania samotnej skúšky, keďže pre túto formu sa žiak môže rozhodnúť aj tesne pred termínom. Zmenou oproti minuloročnej maturite je predĺženie času na riešenie testov zo slovenského jazyka a literatúry, maďarského jazyka a literatúry, ukrajinského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a slovenskej literatúry z 90 na 100 minút a z matematiky zo 120 na 150 minút.

Ďalšia novinka sa dotkne žiakov bilingválnych štátnych škôl. Približne 2 000 žiakov absolvuje 13. apríla generálnu skúšku z druhého cudzieho vyučovacieho jazyka na úrovni C1 jazykovej náročnosti. Súčasní štvrtáci si tak overia svoje vedomosti, no ich spolužiaci z tretích ročníkov už túto skúšku vykonajú ako ostrú v školskom roku 2016/2017.

Maturanti sa dozvedia o výsledkoch z prvej časti skúšky 4. mája, keď Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania školám sprístupní oficiálne výsledky v elektronickej forme pre stiahnutie do školských informačných systémov. Najneskôr 6. mája na školy zašle oficiálne výsledkové listiny v papierovej podobe. Náhradný termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční 12. až 15. apríla. Opravný termín sa uskutoční od 6. až 9. septembra. Presné harmonogramy budú zostavené v závislosti od počtu žiakov prihlásených na náhradný a opravný termín z jednotlivých predmetov.

Tento školský rok je v poradí už dvanástym rokom, v ktorom sa uskutoční externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

13. marca 2016