Lidl patrí medzi ekologicky najzodpovednejšie firmy

BRATISLAVA 22. apríla (WBN/PR) – Pomoc životnému prostrediu je jednou z najväčších výziev súčasnosti. Pre spoločnosť Lidl Slovenská republika predstavuje ohľaduplný prístup k prírodným zdrojom jednu z priorít v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Dennodenne sa v každej fáze našej činnosti snažíme prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju. Naša snaha prináša konkrétne výsledky v podobe výraznej úspory emisií.

V roku 2015 spoločnosť Lidl opäť výrazne prispela k úspore emisií skleníkových plynov v množstve 12 215 825,78 kg CO2. „Tým, že sa spoločnosť Lidl Slovenská republika významne podieľa na znížení produkcie globálnych emisií, zlepšuje životné prostredie. A keď sa pozrieme do nášho systému oprávnenej organizácie vydávajúcej certifikáty zodpovednej spoločnosti, Lidl sa radí medzi spoločnosti s najvyššou mierou úspory emisií za rok 2015,“ uviedla Ing. Anna Darnadyová zo organizácie ENVI-PAK. V roku 2015 Lidl na Slovensku celkovo recykloval takmer 15-tisíc ton papiera a 700 ton plastov. V prepočte na obyvateľa vyprodukuje priemerný Slovák viac ako 6 ton oxidu uhličitého ročne. Úspora emisií zo strany Lidla teda predstavuje ročnú produkciu viac ako 2000 Slovákov.

Vo všetkých 124 predajniach a troch logistických centrách spoločnosti Lidl platí politika dôsledného triedenia odpadu – papiera, plastov a batérii. Vo februári 2016 otvoril Lidl na Slovensku svoje tretie logistické centrum. Tak ako je Lidl jednotkou v čerstvosti a patrí medzi lídrov v odvetví, chce byť významným hráčom aj v oblasti trvalej udržateľnosti. V celej budove je inštalované úsporné LED osvetlenie, chladiarenské zariadenia využívajú environmentálne zodpovednú zmes na prírodnej báze, teplo získané z chladenia sa využíva spätne na vykurovanie, na pozemku sa nachádzajú vsakovacie nádrže zadržiavajúce dažďovú vodu a tiež nabíjacie stanice pre elektromobily. Sadové úpravy v areáli majú bezmála 2,5 ha, ide o rozlohu asi pätnástich hokejových ihrísk. Vďaka týmto opatreniam získal veľkosklad Lidl v Seredi vôbec ako prvá budova na Slovensku a 14. na svete najvyšší stupeň medzinárodnej certifikácie BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Medzi industriálnymi projektami sa to doteraz podarilo iba budovám v Holandsku, Írsku a Veľkej Británii.“

Lidl bol jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktoré získali certifikát pre zodpovedné organizácie. Subjektom, ktoré vyhovejú kritériám environmentálneho auditu, ho udeľuje oprávnená organizácia ENVI-PAK. V roku 2016 by až 90% všetkej spoločnosťou Lidl spotrebovanej elektrickej energie malo pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

Obchodný reťazec si uvedomuje svoju zodpovednosť za stav životného prostredia a okrem úsporných opatrení sa k ekologickému prístupu snaží motivovať aj verejnosť. Najvýraznejšou aktivitou v tomto smere je projekt „Voda pre stromy“. Lidl venuje 1 cent za každú predanú fľašu 1,5 l minerálnej vody Saguaro na obnovu tatranského lesa. Od spustenia kampane v roku 2012 sa vďaka zákazníkom Lidla podarilo na tento účel vyčleniť prostriedky na kúpu a výsadbu 315 000 stromčekov. V roku 2014 usporiadal Lidl súťaž pre základné a stredné školy – Ekohru. V rámci nej odovzdávali školáci v priebehu štyroch týždňov v predajniach Lidl plastové fľaše od nápojov. Celkovo sa takýmto spôsobom podarilo vyzbierať 7 650 000 PET fliaš a do súťaže sa zapojilo viac ako 146 000 žiakov. V roku 2015 realizoval Lidl spoločensky zodpovedné projekty v celkovej hodnote 860 000 €.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

22. apríla 2016