Kúpele Sliač: Skanzen stavu slovenskej spoločnosti ???

BRATISLAVA 18. apríla (WBN/PR) – Denník SME publikoval dňa 11.4.2016 článok Kúpele Sliač: Skanzen stavu slovenskej spoločnosti

V uvedenom článku sa hneď v úvode píše: „Smer s kúpeľmi neurobil nič, teraz ich má na žiadosť SNS v programe vlády. Plán na záchranu nie je.“

Voči tomuto úvodnému klamlivému a pre čitateľa zavádzajúcemu tvrdeniu musím ako riaditeľ spoločnosti zaujať stanovisko a uviesť na pravú mieru skutočnosti, ktoré tieto tvrdenia vyvracajú a ktoré autor odignoroval.

Kúpele Sliač sú jednou z najväčších kúpeľných spoločností na Slovensku a je historicky preukázateľné, že sa nachádzali dlhodobo z dôvodu niekoľko rokov pretrvávajúcich majetkovo – právnych sporov v zložitej situácii. Aj z týchto objektívnych dôvodov je ich revitalizácia zložitá a vyžadujúca si dlhodobejšie riešenia aj v súčasnosti. Nie pre neschopnosť alebo nezáujem majiteľov a vedenia spoločnosti, ako v perexe textu naznačuje autor.

Niekoľko rokov pretrvávajúce majetkovo – právne spory (ktoré pretrvávali od čias privatizácie až do roku 2010, kedy došlo k právoplatnému ukončeniu sporu) sa neodmysliteľne na rozvoji a hospodárení kúpeľov Sliač negatívne podpísali, no napriek tomu sa Fond národného majetku ako majoritný akcionár rozhodol urobiť v záujme zachovania prevádzky a zamestnanosti v kúpeľoch niekoľko krokov s cieľom revitalizácie spoločnosti a následného zlepšenia hospodárskej situácie v spoločnosti. Valné zhromaždenie, ktoré sa konalo 6. júna 2013 rozhodlo o navýšení základného imania, ktoré bolo následne navýšené o 1.005.000 €, čím sa aj podiel majoritného akcionára zvýšil zo 65% na 72,54% a vypracovaný bol aj revitalizačný plán. V čase predchádzajúceho vedenia došlo totiž napríklad v prípade tržieb k medziročnému poklesu (2010-2012) o viac než 885 tis. €, pričom vedenie neprijalo žiadne opatrenia na zníženie nákladov. Strata za rok 2012 tak dosiahla takmer 837 tis. €. Tiež nemožno opomenúť, že vplyv na hospodárenie majú aj vysoké náklady na správu objektov a rozľahlého areálu kúpeľov. Súčasné vedenie spoločnosti rozhodlo už po prvých analýzach po svojom nástupe o optimalizačných opatreniach a postupne sa zlepšilo aj hospodárenie spoločnosti, pričom sa stratu v roku 2014 podarilo znížiť oproti roku 2013 o 50%, čo predstavovalo zhruba 430 000 €. Medzi rokmi 2014 a 2015 došlo k zníženiu straty o približne 23%, čo predstavuje úsporu zhruba 140 000 €. Kúpele Sliač tiež v rámci návrhu revitalizačného plánu ponúkli nevyužité objekty na zriadenie liečebne pre dlhodobo chorých, domova pre dôchodcov alebo vybudovanie hospica.

Nie je preto pravdou, že plán na záchranu nie je, pretože existuje niekoľko návrhov – variantov, ako v budúcnosti situáciu v kúpeľoch možno riešiť. Takéto kroky si však vyžadujú vzájomné rokovania na rôznych úrovniach, vrátane najvyššej – vládnej a rozhodnutia akcionárov. Sme presvedčení, že postupné kroky tak akcionárov, ako aj záujem politikov, smerujú k hľadaniu optimálnych riešení pre záchranu kúpeľov, pričom sú všetci pripravení rokovať a hľadať konsenzuálne riešenia.

Autor:
Ing. Jozef Udič
Predseda predstavenstva
Kúpele Sliač a.s.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

18. apríla 2016