Košický primátor Polaček neodobril tohtoročný rozpočet, podpísaním by mohli byť porušené pravidlá územnej samosprávy

421645_polacek 676x451.jpg

28.5.2024 (SITA.sk) –
aktualizované 28. mája, 15:37

Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) nepodpísal tohtoročný rozpočet. Výkon uznesenia tak ostáva pozastavený.

„Pozmeňovacím návrhom bolo schválených 28 zmien oproti pôvodnému návrhu rozpočtu, ktoré významným spôsobom zasahujú do niektorých samosprávnych funkcií a podstatne obmedzia alebo úplne pozastavia ich plnenie, v niektorých prípadoch dokonca predstavujú aj porušenie zákonných povinností mesta,“ píše sa v odôvodnení nepodpísania uznesenia mestského zastupiteľstva.

Zníženie výdavkov

Podľa odôvodnenia ide najmä o niektoré aktivity, pri ktorých bolo schválené zníženie výdavkov, a to na úkor zvýšenia iných výdavkov. Tie ale podľa zdôvodnenia presahujú zákonné povinnosti mesta a z pohľadu samosprávy nie sú nevyhnuté.

Zdôvodnenie tiež argumentuje tým, že ak by Polaček rozpočet podpísal, mohli by byť porušené niektoré časti zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona o obecnom zriadení, a tiež zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme, i ďalších právnych predpisov.

„Uvedené uznesenie je v rozpore s verejným záujmom a zároveň ekonomicky nevýhodné, keďže obmedzuje plnenie niektorých samosprávnych pôsobností a nebola preukázaná účelnosť a efektívnosť časti schválených finančných prostriedkov,“ uvádza sa v odôvodnení. Poslanci sa opäť stretnú pri prerokúvaní rozpočtu vo štvrtok 30. mája.

Programový rozpočet

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo programový rozpočet mesta na roky 2024 až 2026 na mimoriadnom rokovaní 15. mája. Odsúhlasený bol s viacerými zmenami, ktoré predkladal poslanec Roman Matoušek (Košický klub), ktorý je i predsedom finančnej komisie.

Poslanci okrem iného schválili, že primátor Polaček môže vykonávať nutné aktualizácie rozpočtu maximálne do výšky 500-tisíc eur, a to s výnimkou podpoložky Mestské časti v príjmovej časti rozpočtu. Zmenili tiež výšku prostriedkov v niektorých bodoch tohtoročného rozpočtu. Pridali napríklad peniaze na súvislé opravy komunikácií vrátane chodníkov či na starostlivosť o ľudí bez domova.

Uznesenie o rozpočte

Zaradili tiež do rozpočtu doplatenie sumy vyše 1,4 milióna eur mestským častiam na podielových daniach. Poslanci ale v rámci pozmeňujúceho návrhu znížili sumy v položke marketingu mesta, prostriedky pre košickú ZOO aj pre K13 – Košické kultúrne centrá.

V prípade Magistrátu mesta Košice klesla položka mzdy o sumu 600-tisíc eur, a o ďalších 300-tisíc eur sa znižovala aj položka poistné a príspevky do poisťovní.

Polaček sa po rokovaní nechcel vyjadriť, či podpíše, alebo nepodpíše uznesenie o rozpočte. „Tu sú už niektoré ich návrhy za hranicou zákonnosti, a toto všetko potrebujem zanalyzovať,“ uviedol vtedy. Argumentoval aj ohrozením eurofondov.

Polačekovo vyhlásenie

Polaček neskôr vo svojom vyhlásení uviedol, že na rokovanie mestského zastupiteľstva 30. mája predloží Návrh programového rozpočtu mesta Košice na roky 2024 – 2026, ktorý pripravil v spolupráci so skupinou poslancov.

Daný návrh je podľa neho osožný pre mesto a mal by, s ohľadom na finančné možnosti samosprávy, zaistiť i jej rozvoj. Košický primátor tiež uviedol, že daný návrh je reakciou na Matoušekov pozmeňovací návrh z predošlého rokovania zastupiteľstva.

„Dohodli sme sa, že v štvrtok na zastupiteľstve predložím taký návrh rozpočtu, ktorý bude v súlade s verejným záujmom a nebude nás nútiť porušovať platné zákony. Zároveň sme doň zapracovali aj šesť zo siedmich pôvodných požiadaviek poslancov,“ avizoval.

Viac k témam: Eurofondy, Mestské zastupiteľstvo, primátor Košíc, Rozpočet
Zdroj: SITA.sk – Košický primátor Polaček neodobril tohtoročný rozpočet, podpísaním by mohli byť porušené pravidlá územnej samosprávy © SITA Všetky práva vyhradené.

28. mája 2024