Kiska podpísal zníženie korporátnej dane a daň z dividend

Novela zákona o dani z príjmov, ktorú vo štvrtok podpísal prezident Andrej Kiska, okrem iného zvýši paušálne výdavky pre živnostníkov a od roku 2018 zruší daňové licencie.BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) – Zníženie korporátnej dane, nahradenie zdravotných odvodov z dividend daňou, zvýšenie paušálnych výdavkov živnostníkov a zrušenie daňových licencií od roku 2018 sa definitívne stane realitou. Novelu zákona o dani z príjmov dnes podpísal aj prezident SR Andrej Kiska.

Novela zákona o dani z príjmov počíta so zvýšením percenta paušálnych výdavkov živnostníkov zo súčasných 40 percent na 60 percent a maximálna suma paušálnych výdavkov sa zvyšuje z aktuálnych 5 040 eur na 20-tisíc eur. Okrem toho zavádza daň z dividend so 7-percentnou sadzbou a zároveň ruší zdravotné odvody z dividend. Zároveň platí, že daň z dividend budú platiť aj firmy za príjmy plynúce od daňovníka z nezmluvného štátu sadzbou 35 percent.

Nové pravidlá budú platiť iba na dividendy za nasledujúce obdobie. V súčasnosti zdravotné odvody z dividend uhrádzajú iba fyzické osoby a ich sadzba je 14 percent. Majú však maximálny vymeriavací základ stanovený ako 60-násobok priemernej mzdy.

Vozidlá budeme registrovať s inými poplatkami

Novela prináša aj ďalšie pôvodne avizované zmeny, akou je aj zníženie sadzby korporátnej dane od budúceho roka z 22 na 21 percent. Do novely zákona o dani z príjmov sa dostalo aj opatrenie, podľa ktorého budú daňovým výdavkom aj dary právnických osôb, ktoré budú úradmi špecifikované ako humanitárna pomoc.

Od februára budúceho roka sa definitívne zmení aj systém poplatkov pri registrácii vozidiel. Prezident podpísal aj novelu zákona o správnych poplatkoch, ktorá práve tento systému upravuje. Po novom by mali menej platiť vlastníci automobilov pri prvej registrácii vozidla, zvýšiť by sa však oproti súčasnosti mali sadzby pri ďalších registráciách.

Okrem sadzby za výkon motora totiž pribudol aj koeficient podľa veku zapisovaného vozidla, podľa ktorého sa určí aj konečná výška poplatku pri každom ďalšom zápise vozidla do evidencie. Ten bol doteraz spoplatnený jednotne sumou 33 eur, ktorá zostáva minimálnym poplatkom aj podľa nových pravidiel.

V praxi to bude znamenať, že čím dlhšie obdobie od prvej registrácie vozidla uplynie, tým menej pri ďalšej registrácii vlastník zaplatí. Menej ako 33 eur to však nebude. Nižšia sadzba pri prvej registrácii vozidla však nebude platiť pre všetky kategórie. Pre výkonnejšie automobily s výkonom nad 176 kilowattov (kW) sa sadzby naopak zvyšujú. Napríklad pri prvej registrácii najvýkonnejších vozov s výkonom nad 254 kW sa registračný poplatok navyšuje z doterajších 2 997 eur až na 3 900 eur. Sadzba pre vozidlá s najnižším výkonom do 80 kW zostáva na úrovni 33 eur.

Poplatky predajcov prejdú tiež zmenou

Oslobodenia od úhrady poplatkov za zápis, ako aj doteraz platné úľavy napríklad pre zdravotne postihnutých zostávajú v platnosti. Mení sa aj úhrada poplatkov pre predajcov automobilov, ktorí zaplatia registračný poplatok a ak automobil predajú zákazníkovi do jedného roka, tento prevod spoplatnený nebude.

Novinkou bude aj 50-percentné zníženie poplatku za automobily využívajúce ekologické pohonné látky, ako sú CNG, LNG či vodík. Rovnaká polovičná úľava platí aj pre hybridné automobily. Za elektromobily sa už v súčasnosti platí najnižšia sadzba 33 eur. Pribudne však možnosť stanoviť poplatok za zápis vozidla aj na základe znaleckého posudku. Nový sadzobník má nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2017.

Ministerstvo financií v novele zákona o správnych poplatkoch tiež zvyšuje poplatky za udelenie individuálnej licencie na prevádzkovanie rôznych druhov lotérií, kurzových stávok, videohier a ďalších hazardných hier.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

8. decembra 2016