Európske samosprávy vyzývajú zachovať slobodu pohybu

BRATISLAVA 2. marca 2016 (WBN/PR) – Politickí predstavitelia regiónov a miest EÚ diskutovali s predsedom Európskej rady DonaldomTuskom na plenárnom zasadnutí Európskeho výboru regiónov o hlavných výzvach ktorým Európska únia v súčasnosti čelí a o úlohe miestnej a regionálnej samosprávy. Bratislavský samosprávny kraj reprezentoval podpredseda BSK Martin Berta.

„Nasledujúcich šesť týždňov bude rozhodujúcich pre budúcnosť Európskej únie a úloha našich miest, obcí a regiónov bude kľúčová pri konfrontácii s výzvami, ktorým EÚ čelí“, uviedol predseda Európskej rady DonaldTusk. Vo svojom príhovore pred zástupcami regiónov a miest EÚ zdôraznil význam úlohy, ktorú regióny a mestá zohrávajú pri riešení aktuálnych problémov EÚ, vrátane migračnej krízy.

Miestni a regionálni politickí predstavitelia počas diskusie zdôraznili predovšetkým význam zachovania slobody pohybu v rámci schengenského priestoru, ktorá podľa nich patrí k najväčším úspechom európskeho integračného projektu, ale zároveň zdôraznili nevyhnutnosť adekvátne zabezpečiť vonkajšie hranice Schengenu.

„Sloboda pohybu predstavuje jeden zo základných pilierov, na ktorých je Európska únia založená. Jej obmedzenie by malo zásadný dopad na európsku ekonomiku, ktorá sa ešte stále spamätáva z dôsledkov finančnej krízy,“ povedal podpredseda Bratislavského samosprávneho kraja Martin Berta, ktorý v Bruseli zastupoval Bratislavský región. „Je zároveň veľmi dôležité počuť, že vrcholní predstavitelia si uvedomujú nezastupiteľnú úlohu, ktorú zohrávajú samosprávy pri riešení aktuálnych výziev spojených s prílevom migrantov do EÚ,“ dodal vicežupan BSK v reakcii na príhovor DonaldaTuska.

Európsky výbor regiónov na svojom plenárnom zasadnutí prijal vo štvrtok 11. februára rezolúciu, v ktorej zdôraznil význam slobody pohybu v rámci schengenských hraníc. Podľa zástupcov európskych samospráv zavedenie hraničných kontrol nepredstavuje reálne riešenie pre zastavenie prílevu migrantov a navyše môže mať vážne dôsledky pre európsku ekonomiku a cezhraničnú spoluprácu krajín EÚ.

„Hraničné kontroly nie sú riešením pre nikoho. Ani pre pohyb ľudí a už vôbec nepomôžu výrobe. Na západnom Slovensku máme tri automobilky, pre ktoré by hraničné kontroly znamenali nielen časovú, ale aj finančnú stratu,“ uzavrel predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

2. marca 2016