Ako správne hlasovať: Na toto si dajte pozor, hrozí pokuta

Nevidiacich a telesne postihnutých môže počas hlasovania vo voľbách sprevádzať ďalšia osoba, k chorým prídu na požiadanie s prenosnou urnou.BRATISLAVA 4. marca (WebNoviny.sk) – Právo voliť v sobotňajších parlamentných voľbách má každý občan SR, ktorý najneskôr v sobotu 5. marca dosiahne vek 18 rokov. Na to, aby voličovi okrsková volebná komisia umožnila hlasovať, sa vo volebnej miestnosti treba preukázať občianskym preukazom. Voliči by si mali vo vlastnom záujme ešte pred voľbami skontrolovať, či majú platný občiansky preukaz. Ak požiadali o vydanie nového občianskeho preukazu a v deň volieb ho ešte nebudú mať, stačí, ak okrskovej volebnej komisii predložia žiadosť o vydanie občianskeho preukazu z polície.

Odporúčame:

Kandidátky – parlamentné voľby 2016

Občiansky preukaz sa nedá nahradiť pasom. V občianskom preukaze je totiž vyznačené miesto trvalého bydliska, podľa ktorého sú voliči uvedení na voličských zoznamoch. Občiansky preukaz potrebujú aj tí, čo požiadali o vydanie hlasovacieho preukazu, s ktorým môžu hlasovať v ľubovoľnej volebnej miestnosti. V takom prípade ich obec, v ktorej majú trvalý pobyt, vyčiarkla zo zoznamu voličov a do zoznamu voličov ich dopíšu tam, kde budú hlasovať. Pred hlasovaním im okrsková volebná komisia zoberie hlasovací preukaz, čím zabráni, aby mohli hlasovať opakovane v inej volebnej miestnosti.

Za jednu vec hrozí pokuta

Po vyznačení v zozname voličov dostane každý volič od okrskovej volebnej komisie hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí svojím podpisom. Za volebnou zástenou (tzv. plentou) vyberie jeden hlasovací lístok a vloží ho do obálky. Volič môže na zvolenom hlasovacom lístku vyznačiť najviac štyri prednostné hlasy, a to tak, že zakrúžkuje poradové číslo kandidáta.

Ak niekto odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, bude sa takýto hlasovací lístok počítať v prospech kandidujúcej strany, ale prednostné hlasy sa nezapočítajú. V prípade, že by volič omylom nesprávne upravil hlasovací lístok, vydá mu na požiadanie okrsková volebná komisia nový.

Obálku s hlasovacím lístkom treba vhodiť do volebnej schránky. Nepoužité hlasovacie lístky sa dajú do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky. Voľby do Národnej rady SR sa totiž riadia novou volebnou legislatívou a jednou z noviniek je, že voliči si po hlasovaní nesmú nechať nepoužité hlasovacie lístky. Ak by si ich nechali, bol by to priestupok, za ktorý je pokuta 33 eur. Dôvodom zavedenia pokuty je ochrana voliča pred nátlakom a pokusmi o volebnú korupciu.

Nevidiacich a telesne postihnutých môže počas hlasovania vo voľbách sprevádzať ďalšia osoba, ktorá má s postihnutým právo ísť za plentu a pomôcť mu vyplniť hlasovací lístok. Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo napríklad cez suseda alebo rodinného príslušníka požiadať okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie do prenosnej volebnej schránky.

O hlasy voličov sa oficiálne uchádza 23 politických strán aj hnutí

O hlasy približne 4,428 milióna voličov sa oficiálne uchádza 23 politických strán aj hnutí. Na ich kandidačných listinách bolo po zaregistrovaní vlani začiatkom decembra spolu 2914 kandidátov, z nich 719 žien a 2 195 mužov. O prípadné prednostné hlasy voličov sa napokon uchádza o 32 kandidátov menej.

Vzdalo sa sedem kandidátov a 25 kandidátov politické strany odvolali. Tieto údaje ostávajú na kandidátkach, ale pri prideľovaní mandátov sa na ne neprihliada. V každej volebnej miestnosti preto budú vyvesené zoznamy kandidátov, ktorí sa vzdali alebo ich odvolali, aby sa nestalo, že im voliči dajú svoje prednostné hlasy. Podrobný zoznam je tiež zverejnený na volebných webstránkach ministerstva vnútra.

Hlasovať o budúcom zložení parlamentu môžu aj občania SR s trvalým pobytom v zahraničí a tí občania SR, čo budú v čase volieb v zahraničí, a to poštou. Túto možnosť využilo v porovnaní s voľbami v roku 2012 trikrát viac Slovákov. O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 20 275 Slovákov žijúcich v zahraničí. Z nich 1196 Slovákov s trvalým pobytom mimo SR požiadalo o voľbu poštou ministerstvo vnútra. Ostatní sa museli obrátiť na obec či mesto, kde majú trvalý pobyt.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody za spáchanie obzvlášť závažného zločinu a pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

4. marca 2016