Aké poistenie a sporenie vybrať svojim deťom?

BRATISLAVA 29. apríla (WBN/PR) – Rodičia majú na výber z viacerých možností, ako zabezpečiť svojim deťom ochranu pred nečakanými životnými situáciami. Nie je avšak vôbec ľahké zorientovať sa v širokej ponuke produktov. Navyše, nie každá rdina si môže dovoliť odkladať na budúcnosť svojho dieťaťa vysokú sumu. Ako teda vybrať tie správne produkty?

Svojmu dieťaťu môžu rodičia sporiť buď formou životného poistenia, ktoré zahŕňa investovanie (sporenie) a rizikové pripoistenia alebo priamo investovať do fondov cez správcovské spoločnosti. Pri druhej možnosti sa taktiež odporúča spojiť toto investovanie s rizikovým pripoistením.

Odporúčané pripoistenia rizík sú:

Trvalé následky úrazu s progresiou

Toto pripoistenie kryje ťažký úraz s trvalými následkami. I keď je u detí vznik takéhoto úrazu menej častý, treba si uvedomiť, že ak dôjde k trvalému následku u mladého človeka, sprevádza ho celým jeho životom a veľakrát znamená nemožnosť sa plne uplatniť.

Odporúčaná poistná suma : cca 20 000 eur

Kritické choroby

Pokiaľ je takouto chorobou postihnuté dieťa, rodine môžu neúmerne vzrásť náklady na liečbu, ktorá väčšinou trvá rok až dva. Rodičia často musia cestovať ďaleko do špeciálnych oddelení, kde jeden rodič trávi čas v nemocnici s dieťaťom a vo väčšine prípadov je nútený nepracovať. Rodina tak stráca minimálne jeden príjem. Práve na to sú určené peniaze vyplácané jednorázovo pri diagnostikovaní takejto závažnej choroby.

Odporúčaná poistnú suma: 10 000 eur

Denné odškodné počas nevyhnutného liečenia úrazu
Ide o bežne uzatvárané pripoistenie, ktoré je vyplatené formou denného odškodného v prípade, ak dôjde k úrazu dieťaťa. Tieto peniaze sú v princípe určené na zvýšené náklady pri liečbe úrazu, ako je cesta do nemocnice alebo na zdravotné kontroly.

Odporúčané denné odškodné: 5 až 10 eur

Pripoistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici

Poisťovňa vypláca dojednanú poistnú sumu na jeden deň hospitalizácie pacienta. Toto pripoistenie sa odporúča hlavne pri malých deťoch. Pokiaľ musí byť malé dieťa hospitalizované v nemocnici, ako doprovod s ním počas hospitalizácie ostáva väčšinou práve rodič. Tak opäť vznikajú zvýšené náklady pre rodinu.

Odporúčané denné odškodné: 10 eur

Pripoistenie od platenia poistného pre poistníka z dôvodu invalidity alebo smrti

Pokiaľ by došlo k nešťastnej udalosti, invalidite, alebo smrti poistníka, vtedy poisťovňa preberá platenie bežného poistného a platí túto zmluvu do konca poistnej doby.

Je potrebné si však uvedomiť, že podstatné pri zaistení detí je, aby bol krytý rodič. Pokiaľ si rodič zvolí životné poistenie ako formu sporenia, môže sa rozhodnúť pre dve možnosti: uzavrieť takzvané kapitálové poistenie alebo investičné poistenie.

Kapitálové životné poistenie

Peniaze poisteného sa zhodnocujú o výnosy, pričom poisťovňa garantuje počas celej poistnej doby tzv. technickú úrokovú mieru (TÚM), ktorú naposledy stanovila NBS na 1,9 %. Technická úroková miera zaručuje, že klient na konci poistnej doby dostane dohodnutú poistnú sumu. V prípade, že poisťovňa dokáže zhodnotiť peniaze klienta výhodnejšie ako TÚM, vzniká prebytok, ktorého časť poisťovňa každý rok pripočíta k hodnote poistenia.

Investičné životné poistenie

Prináša obvykle vyššie zhodnotenie finančných prostriedkov ako v prípade kapitálového životného poistenia, ktoré ale nebýva garantované. Klient si môže zvoliť z ponuky niekoľko investičných fondov líšiacich sa predpokladaným zhodnotením finančných prostriedkov a odstupňovanou mierou rizika. Miera dosiahnutého zhodnotenia je závislá na zvolenej investičnej stratégií a investičné riziko je celé na strane klienta.

Ktoré poistenie odporučiť radí Ivan Huspenina, odborný garant pre životné poistenie, Universal maklérsky dom: „To záleží jedine na miere rizika, ktoré je klient ochotný prijať. Ak ide o úplne konzervatívneho klienta, ktorý neakceptuje žiadnu mieru rizika, určite aj napriek nižším výnosom odporúčam kapitálové poistenie. Ak je klient ochotný prijať určitú mieru rizika, odporúčam investičné poistenie.“

Zdroj:
Ivan Huspenina
Odborný garant pre životné poistenie
Universal maklérsky dom

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

29. apríla 2016